Těžba ropy a plynu

Vrtné čerpadloPetrochemický průmysl je jen prvním stupněm všestranného využití ropy. Část ropy slouží k přímé výrobě paliv a maziv pro automobily a stroje různých odvětví průmyslu. Část se využije k produkci plastů, ať již slouží v autech jako karosářské díly, vnitřní obložení a vybavení, izolace, součásti dílčích zařízení aut a motorů, další část ropy směřuje do gumárenského průmyslu vyrábějícího pneumatiky a další gumové součásti, především hadice, těsnění, ohebné a měkké kryty a řadu dalších drobností.

Těžba ropy je prováděna z hloubkových nalezišť. Naleziště ropy se nachází pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách od několika set metrů až do hloubek přes 10 km. Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. K její těžbě se využívají klasické vrty, nebo metoda povrchového dolování, zde je podmínkou velmi těžká ropa v mělkých hloubkách. Vyskytuje se společně se zemním plynem. 

Samozřejmě i v této oblasti má filtrace své opodstatněné zastoupení. Samotná vytěžená ropa obsahuje řadu příměsí a pevných částí, proto je potřeba veškeré nepotřebné elementy odstranit, např.: filtrace agresivních látek, rozpouštědel, glykolů, rafinérských produktů apod.

  • voda
  • bionafta
  • ropné produkty