Lesnictví

Lesní těžbaZákladem dřevařského průmyslu je těžba dřeva, jeho zpracování a úprava pro konečné využití. Během zpracování vznikají především průmyslové odpadní vody, často znečištěné hlavně vodou ředitelnými barvami a škrobovým lepidlem. Technologii čištění lze použít jak pro směsné odpadní vody (odpadní voda s obsahem barev i lepidel), tak i pro odpadní vody znečištěné jen zbytkovou barvou nebo lepidlem. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. Předčištěná voda je vypouštěna do splaškové kanalizace.