Farmaceutický průmysl a zdravotnictví

Podstatou farmaceutického průmysl je především výroba léčiv a zdravotnického materiálu.

Všeobecně lze produkty tohoto druhu průmyslu rozdělit na:

  • Enzymy
  • Séra
  • Extrakty
  • Deriváty
  • Vakcíny
  • Infuze

Při jejich výrobě a zpracování je nejvíce využívaná filtrace vzduchu a kapalin.

Filtrace vzduchu

Farmaceutický průmysl

Z pohledu vzduchové filtrace jsou nejpoužívanější vysoce účinné koncové filtry pro filtraci vzduchu v prostorách s nejvyššími požadavky na jeho čistotu a hygienu, příkladem bych uvedl filtry pro vzduchotechniku a klimatizaci. Převážně se používají HEPA filtry, kompaktní filtry a kapsové filtry.

Filtrace kapalin

K podstatným úkonům v oblasti farmacie a zdravotnictví patří především separace látek z odpadních vod vznikajících ve výrobních provozech. Jedná se z větší části o železitou vodu, zákalovou vodu, vodu s různou tvrdostí, vodu znečištěnou bakteriemi apod.

V tomto případě se používá dvojí filtracepředfiltrace a finální filtrace.

Předfiltrace zahrnuje především odstranění pevné kontaminanty. Finální filtrace se zaměřuje na membránové neboli sterilní filtrace, při které se odstraňují kontaminanty, bakterie a viry o velikosti v rozsahu 0,04 – 1,2µm. Filtrační vložky v tomto případě mají hlavní filtrační médium membránu, která je hydrofilní, to znamená, že neodpuzuje vodu a kapaliny na bázi vody. Zadržuje nežádoucí kontaminanty – živé organizmy, bakterie a viry, a kapalina filtrem lehce prochází. Membrány jsou vyráběny ze základního polymeru např. polypropylenu, nylonu nebo celulózy.

Tělesa filtrů jsou totožná pro oba případy, rozdíl je pouze v použití filtrační svíčky – elementu, které jsou dostupné v různých provedení - vinuté, spékané, skládané a metalické. Tělesa jsou vesměs vyrobeny z nerezové oceli s různými druhy těsnění a povrchovou úpravou. Výběr správného filtru ovlivňuje řada faktorů, které musí být pečlivě vyhodnoceny. Jsou to především kompatibilita filtru a filtrační vložky s filtrovanou kapalinou a s chemikáliemi, které se na výrobním procesu podílejí, především chemikáliemi používanými při čištění systému a filtrů.