Chemický průmysl

Chemická továrnaChemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících hospodářských sektorů. Zahrnuje širokou škálu používaných technologií a dodává rozmanité produkty. Závody anorganické chemie produkují např. amoniak, dusík, různé kyseliny. Petrochemický průmysl vyrábí např. ethylen, propylen, benzen a další organické látky. Agrochemické firmy produkují průmyslová hnojiva, insekticidy, herbicidy atd. Plastikářský průmysl nabízí např. polyethylen, polyestery, neopren, aj. Specializované chemické závody produkují výbušniny a jejich složky, potravinářská aditiva (např. vanilín, kyselina citrónová) nebo kosmetické složky. Z tohoto důvodu je potřeba volit filtry především podle chemického složení a povahy filtrované látky.

 • ABA –voda
  1. železitá voda
  2. tvrdost vody
 • pryskyřice
 • laky
 • lepidla
 • rozpouštědla
 • louhy
 • kyseliny
 • galvanické lázně
 • fotografické emulse
 • esence
 • aromáty
 • parfémy
 • maceráty
 • kosmetické oleje