Potravinářský průmysl

MlékárnaPotravinářství je průmyslový i zemědělský obor, který se zabývá zpracováním živočišných anebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin. Produkované potraviny lze rozdělit do několika základních kategorií:

 • Masný průmysl (a to včetně drůbežářství)
 • Mlékárenský a tukový průmysl
 • Zpracování obilovin a výroba pečiva (kupř. mlýnský průmysl, pekárenství a cukrárenství)
 • Konzervárenství
 • Cukrovarnický průmysl
 • Zpracování zeleniny
 • Výroba nápojů (kupř. lihovarnictví, pivovarnictví, vinařství apod.)

I zde se můžeme setkat se značným významem filtrace. Ať už v podobě některých kroků potřebných a nezastupitelných během výroby jednotlivých potravinářských produktů, tak samozřejmě i v čištění veškerých odpadních látek vznikajících při výrobě.

Příkladem může být právě čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu s využitím flotační technologie (flotační jednotku) pod obchodním označením AS-FLOT (flotace). Konkrétní použití má technologie AS-FLOT v odvětvích:

 • masný průmyslu
 • pivovary
 • porážka dobytka
 • zpracování ryb
 • mlékárny
 • výroba bramborových lupínků
 • sýrárny

Dalším příkladem je odsávání prachu potravinářské výroby, kdy volíme typ a velikost odsávacího a filtračního zařízení v závislosti na typu a množství odsávaného. Ve většině případů musí být odsávací zařízení určeno pro odsávání hořlavých prachů tvořících se vzduchem výbušnou atmosféru.

Pro odsávání prachu potravinářské výroby jsou odsávací přípravky a zdroje prachu spojeny centrálním odsávacím potrubím, které zabezpečuje odsávání prachu a jeho vedení do centrálního odsávacího a filtračního zařízení, kde dochází k odloučení prachu z odsávaného materiálu. Čistý přefiltrovaný vzduch je veden do venkovního prostředí.

 • voda
 • víno
 • pivo
 • alkoholické nápoje
 • nealkoholické nápoje
 • solné lázně v mlékárenství
 • medovina a vosk
 • fritovací oleje
 • ocet