Filtrační elementy ( patrony)


Pro filtry s manuálním čištěním  ( jednokomorové i dvoukomorové)

Se osazují různými typy  filtračních vložek :

 • Čistitelné elementy
  košové, prstencové, hvězdicové (plisované), svíčkové, víceplášťové, nebo výměnné. U čistitelných vložek probíhá filtrace na sítku z nerez oceli o různé velikosti oka, jde o povrchovou filtraci a jemnost filtrace je určené velikostí oka.
  Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment čistitelných filtračních elementů. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu
  info@c-filter.cz.

 • průmyslové filtry3Výměnné elementy
  U výměnných vložek probíhá filtrace na materiálu o určité tloušťce a jde o hloubkovou filtraci, vložky mají větší kapacitu zachycení nečistot na určitou filtrační plochu. Jemnost filtrace znamená zachycení 98,7 % částeček.

  Materiál filtračních vložek

  • umělé filtrační vlákno – jemnost filtrace
    1, 3, 6, 10, 25 μm
  • papír – jemnost filtrace 10, 25 μm
  • kovová filtrační tkanina – jemnost filtrace        25,60,90,250,500 μm

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment výměnných filtračních elementů. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu
info@c-filter.cz.

Pro filtry s automatickým čištěním

U filtru typu A používaného především pro filtraci mazacího oleje u dieselmotorů, médium vtéká do vnitřku filtračních svíček válcového tvaru a nečistoty se usazují na vnitřní ploše. Ve vstupním hrdle je turbínka, která kontinuálně otáčí proplachovacím ramenem, přes které se vnitřní prostor filtračních svíček propojí s odkalovacím potrubím filtru. Rozdíl tlaku v odkalovacím potrubí a v prostoru filtru vyvolá proudění média v opačném směru a nečistoty usazené na vnitřní stěně filtrační svíčky se uvolní a přes odkalovací potrubí se odstraní z filtru. Filtr má ochrannou funkci, nečistoty se z okruhu musí odstraňovat jiným způsobem, např. odstředivkou v by-pasovém režimu.
Jemnost filtrace – 6 μm až 200 μm
Typ vložek - svíčková, svíčky s tkanivem

U filtru typu B používaného především pro filtraci mazacího oleje, řezných kapalin ( emulsí), paliv, alkalických čistících prostředků, se nečistoty usazují na vnější ploše filtračních svíček. Filtr má několik filtračních komor, jedna je vždy v rezervě. Při spuštění proplachu se proplachovací rameno přesune z této čisté komory na znečištěnou a pomocí stlačeného vzduchu se prouděním média v opačném směru nečistoty uvolní a odtečou odkalovacím potrubím mimo filtr. Filtr lze vybavit filtrací ( filtr v výměnnou vložkou ) odtékajícího média z proplachu, takže se médium může vrátit zpět.
Jemnost filtrace – 6 μm až 200 μm
Typ vložek - svíčková, svíčky s tkanivem

U filtru typu C používaného především k filtraci vody. Voda vtéká do vnitřku filtračních svíček válcového tvaru a nečistoty se usazují na vnitřní ploše. Při spuštění proplachu se začne otáčet proplachovací rameno, přes které se vnitřní prostor filtračních svíček propojí s odkalovacím potrubím filtru. Rozdíl tlaku v odkalovacím potrubí a v prostoru filtru vyvolá proudění vody v opačném směru a nečistoty usazené na vnitřní stěně filtrační svíčky se uvolní a přes odkalovací potrubí se odstraní z filtru. Po skončení proplachu se uzavře ventil na odkalovacím potrubí a zastaví otáčení proplachovacího ramene.
Filtry s bipolární konstrukci filtračních svíček, tj. svíčky jsou otevřené z obou stran. Tato konstrukce zajišťuje výborné odstranění nečistot v celé délce filtrační svíčky.
Filtry s tzv. proplachem cizím médiem. Tento se používá, pokud tlak ve filtru je malý a neumožňuje dokonalý proplach. Na horní konec filtrační svíčky se přivádí cizí médium o dostatečně vysokém tlaku, které odstraní nečistoty uvnitř svíčky.
Filtr lze využít v náročných podmínkách filtrace: říční, mořské a balastní vody. Filtrační svíčky se střídavě proplachují odspodu nebo odshora a hydrodynamický element umístěný uprostřed filtrační svíčky zvyšuje rychlost proudění a účinnost proplachu.
Jemnost filtrace - 50 μm až 5 mm
Typ vložek - svíčková, štěrbinové svíčky nebo svíčky s tkanivem

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment filtračních elementů pro filtry s automatickým čištěním. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz.