QUAKER STATE

Historie značky

19. století: Původ značky

Počátky vzniku značky Quaker State mají souvislost se založením města Oil City v Pensylvánii již v devatenáctém století, kdy „plukovník“ Edwin Drake zde v roce 1859 nalezl ložiska ropy, čímž dal podnět k rychlému rozvoji regionu, o čemž svědčí strmý nárůst populace Oil City, které ještě v roce 1860 čítalo pouhých dvanáct rodin, avšak již o pět let později bylo zde registrováno 6 000 obyvatel. Vrtné věže stály ve vzdálenosti několika stop od sebe a čluny naložené čerstvě vytěženou ropou hromadně proudily z ropných polí po říčce Pioneer Run Creek až k ústí řeky Allegheny. V takto čilém obchodním ruchu se zde žilo až do dvacátého století.

Název „Quaker State“ vznikl v roce 1912, kdy T. G. Phinny ze společnosti Phinny Brothers Oil Company z Oil City tento název použil k odlišení svých produktů od konkurence. Následující rok se společnost Phinny dohodla s automobilkou Franklin Automobile Company v Syrakusách (stát New York) ohledně dodávek kvalitního motorového oleje, který by vyhovoval konkrétním potřebám pro jejích vozidla. Do té doby žádný ropný produkt nesplňoval náročná kritéria mazací soustavy vozů Franklin.

V roce 1914 podepsala automobilka Franklin smlouvu se společnostmi Phinny a Eastern Refining, čímž si zajistila pro své vozy exkluzivní dodávky pensylvánské ropy. Brzy poté, již v roce 1915, se značka Quaker State díky reklamě zveřejňované v periodiku Saturday Evening Post stala známou po celém státě. Přesné znění reklamního sloganu bylo: „Společnost Franklin si klade přísné požadavky a již otestovala mnoho typů olejů, ale kritéria splňuje jen Quaker State.“ Text dále pokračoval popisem jedinečných vlastností produktů Quaker State, což vedlo majitele společnosti Franklin, aby se obrátil na nejbližšího prodejce. Svůj závěr okomentoval slovy: „Quaker State je certifikovaná značka skýtající záruku oleje nejvyšší dostupné kvality pro každý druh motoru. Tento produkt prodlužuje životnost motoru a před mazáním se nikdy nevznítí. Prakticky umožňuje dvojnásobný dojezd a výrazné finanční úspory“.

Dvacátá léta 20. století: založení firmy

V roce 1924 značku Quaker State odkoupila společnost Eastern Refining Company, která se posléze přejmenovala na Quaker State Oil Refining Company a o sedm let později, 1. července 1931, byla založena společnost Quaker State Corporation, kdy chicagský makléř Charles Pape spojil devatenáct regionálních ropných těžařských firem a každé z nich nabídl 55 000 akcií v nové korporaci, kterou vytvořili sloučením svých rafinérských zařízení nebo marketingových organizací, čímž mohli zformovat zdravě vyváženou společnost. Na zakladatelské listině Quaker State Corporation figurovaly jména Eastern Refining Company, Sterling Oil Company of West Virginia, Ohio Valley Refining Company, Enterprise Oil Company Inc., Independent Refining Company, Lake Erie Lubricants Inc., Iron City Oil Company, Gallagher Bros. Inc. a Appaline Oil Company.

Prvním prezidentem značky Quaker State se stal Harry Crawford, částečný vlastník společnosti President Oil Company, kterému se hned v prvním roce v této funkci podařilo dosáhnout tržeb ve výši 6,8 milionu dolarů. Ziskovost značky Quaker State skýtala skvělé vyhlídky návratnosti a dobré perspektivy pro budoucnost společnosti.

V roce 1936 podepsal prezident Quaker State dohodu se společností Standard Oil Company s ujednáním, že bude působit jako výhradní obchodní zástupce této značky pro ropné produkty ve třinácti středozápadních státech. Nový partner později také distribuoval všechny produkty Quaker State na své čerpací stanice po celých Spojených státech. V tomto roce byla společnost také kótována na newyorské burze.

V zakládající listině Quaker State nebyla žádná zmínka o těžbě ropy a výrobě ropných produktů, a skutečně až do roku 1944 společnost Quaker State nakupovala ropu od nezávislých těžařů. V tomto válečném roce však v důsledku zvýšené poptávka po spotřebě energie se vedení společnosti nakonec rozhodlo odkoupit od pensylvánské společnosti Forest Oil Company zařízení na těžbu ropy. Od té doby společnost zde těží a zpracovává přibližně 20 procent svých zásob ropy.

Válečná poptávka také vedla k nárůstu používání aditiv v ropných produktech značky Quaker State. V roce 1940 firma představila motorový olej s vyšší chemickou stabilitou, prezentovaný pod názvem Stabilized Quaker State Motor Oil a o rok později produkt Quaker State HD High Detergency Oil. Po roce 1945 díky nebývalé expanzi amerického automobilového průmyslu i změně velikosti motorů zaznamenávala výroba ropných produktů řadu inovací. V roce 1954 se značka Quaker State představila s ropným produktem obohaceným vysoce detergentními aditivy proti opotřebení a korozi.

Do roku 1960 tržby Quaker State v průměru překročily hranici 50 milionů dolarů, což představuje osminásobný nárůst za 30 let od založení společnosti. Mezi hlavní inovace v šedesátých letech patřilo zavedení motorového oleje Quaker State DeLuxe a produktu Quaker Koat, základního nátěru pro automobily. V roce 1964 se vedení Quaker State rozhodlo diverzifikovat své podnikání a koupilo společnost Truck-Lite Company se sídlem ve Falconeru, stát New York, vyrábějící doplňková světla montovaná na nákladní automobily, přívěsy a traktory.  

Sedmdesátá a osmdesátá léta: období expanze

V roce 1970 dosáhly tržby společnosti výše 120 milionů USD, přičemž zisk činil 10,7 milionu USD. V tomto období vedení společnosti, aby uspokojilo rostoucí poptávku po produktech značky Quaker State, rozšířilo své výrobní kapacity. V roce 1972 otevřelo v Newellu v Západní Virginii zpracovatelský závod Congo Refinery, v té době nejmodernější rafinérii na kontinentu zaměřenou na zpracování maziv. Tato rafinerie výrazně přispěla k celofiremnímu nárůstu rafinérských kapacit o 75 procent a společnosti umožnila v roce 1975 dosáhnout tržeb ve výši 300 milionů USD.  

Reakcí na vládní zásahy do klíčových společností v oblasti výroby motorového oleje a dodávek náhradních dílů do automobilů byla opět diverzifikace. V květnu 1976 vedení koupilo společnost Valley Camp Coal Company se sídlem v Clevelandu, stát Ohio, vlastnící obrovské zásoby uhlí na východním i západním území Spojených států, za přibližně 50 milionů dolarů. V této době si vedení Quaker State otevřelo sídlo na Elm Street v Oil City, kde působí dodnes, a také koupilo další tři dodavatele automobilových dílů, jmenovitě Corn Brothers (Smyrna, Georgia), National Oil Company (Newark, New Jersey) a Texstar Automotive Corporation (St. Louis, Missouri).

Na začátku 80. let učinila společnost Quaker State velký marketingový krok v rámci odbytu svých produktů ze sortimentu motorových olejů v Severní Americe, kdy začala své výrobky dodávat do velkých obchodních řetězců jako Woolco a Kmart. V sortimentu figurovaly vzduchové, benzínové a olejové filtry, nemrznoucí směsi, speciální oleje pro vysoce výkonné automobily, přísady do paliv, vnější a vnitřní nátěry, směsi na čištění rukou, chladicí systémy a klimatizační produkty. Tento krok směrem k velkým nákupním řetězcům vyvolal mezi představiteli Quaker State řadu diskusí, což Quentin Wood, manažer divize ropných produktů, v roce 1986 okomentoval slovy: „Všichni si nakonec uvědomili, jak je důležité nezapomenout na jednotlivé automechaniky, autoservisy či servisní stanice, kteří ostatně naše výrobky prodávali již od prvopočátku, ale naopak zůstat s nimi a přejít k velkým obchodním řetězcům.“ Díky tomuto kroku Quaker State zdvojnásobil od roku 1980 do poloviny osmdesátých let svůj podíl na severoamerickém trhu s motorovými oleji z deseti na dvacet procent.

Další diverzifikaci své podnikatelské činnosti realizovalo vedení Quaker State v roce 1984 koupí uskupení Heritage Insurance Group výměnou za 2,4 milionu akcií své společnosti zaměřené na výrobu motorových olejů. Uskupení Heritage Insurance Group se sídlem v Agoura Hills v Kalifornii se zaměřovala na prodej životního, zdravotního a úrazového pojištění majitelům automobilů.

V roce 1985 Quaker State koupila uhelnou společnost Helen Mining Company se sídlem v Homer City v Pensylvánii a získala tak sedmnáctiletou smlouvu na dodávky uhlí do nedaleké energetické společnosti. Ještě v tom samém roce vedení Quaker State rovněž zareagovalo na nové ekologické trendy nahrazením tradičních maloobchodních kovových obalů na motorové oleje uzavíratelnými plastovými nádobami „Easy Flow“ vyznačující se výbornými těsnícími vlastnostmi, jež perfektně uspokojovaly požadavky spotřebitelů. Průhledný boční pruh podél okraje plnil funkci měřidla.

Devadesátá léta až současnost: období reorganizace

Další reorganizaci vyhlásilo vedení Quaker State v roce 1989, tentokrát na pět obchodních jednotek, jmenovitě Quaker State Oil Refining Corporation, Quaker State Minit Lube, Heritage Insurance Group, Truck-Lite Company a energetického závodu vytvořeného ze společnosti The Valley Camp Coal Company a vývojového centra zaměřeného na zpracování plynu a ropy. Reorganizace a snižování nákladů umožnily společnosti Quaker State zvýšit v roce 1990 tržby o 6,7 procenta na necelých 875 milionů USD s navýšením zisku o 65 procent na částku 19,5 milionu USD, a to navzdory nepříznivé situaci na trhu s produkty motorového oleje obecně a také poklesu odbytu nových osobních a nákladních vozidel, což pochopitelně negativně ovlivnilo i situaci s prodejem maziv.

V lednu téhož roku se hlavní ropný podnik společnosti oddělil od mateřského uskupení a přejmenoval se na Quaker State Oil Refining Corporation. O čtyři měsíce později prodalo vedení Quaker State svou rafinérii McKean a továrnu Emlenton na zpracování vosku se ziskem 5,4 milionu USD, jelikož se více spoléhalo na svůj zpracovatelský závod Congo Refinery v Newellu v Západní Virginii. Přetrvávající problémy s provozem zařízení uhelné společnosti Valley Camp Coal Company, včetně rozsáhlého stropního závalu a také potíží s otevřením provozu v dole Shrewsbury, způsobily v segmentu těžby uhlí provozní ztrátu ve výši 4,1 milionu USD.

Období ekonomické recese v roce 1991 přivodilo vedení Quaker State další potíže. Těžba a zpracování ropy ve skutečnosti představovala jedinou ziskovou oblast celého portfolia společnosti, avšak cenová válka mezi ropnými rafinériemi na konci osmdesátých let, vystupňovaná zejména po zahájení války v Perském zálivu, nakonec citelně zasáhla i tento podnikatelský segment. V roce 1991 zaznamenal úsek obchodování s motorovým olejem pouze 92 procent provozního zisku společnosti a všechny ostatní sektory buď vykazovaly finanční ztráty anebo, v lepším případě, jen nepatrný zisk.  Generální ředitel Corn se vyjádřil, že rok 1991 byl pro něj velkým zklamáním, a zároveň si myslí, že vedení ví, jaké problémy jednotlivé obchodní celky trápí, kde a co konkrétně se zanedbalo, ale také že firma již přijala patřičná opatření k nápravě.

Nicméně uhelný průmysl dál setrvával v útlumu, což vedlo k situaci, že během léta 1992 vedení Quaker State oznámilo, že hodlá nejen hledat zájemce o koupi společnosti Valley Camp Coal Company, ale také že se chystá ztrátovou společnost Shrewsbury Coal Company zrušit. V té době ředitel Corn odchází do penze a jeho povinnosti prozatím přebírá Conrad A. Conrad, a to až do následujícího roku, kdy se prezidentem a generálním ředitelem stává Herbert M. Baum, který předtím působil ve vedení společnosti Campbell Soup Company. Jeho úkolem bylo znovu dostat značku Quaker State na čelní místo mezi americkými výrobci motorových olejů. V této souvislosti se Baum vyjádřil, že jeho hlavní prioritou je dodat této značce trochu síly.

Síla byla vskutku zapotřebí, a to určitě víc než jen trochu. Podle údajů z roku 1992 zisk společnosti Quaker State poklesl od roku 1986 o více než 50 milionů USD na pouhých 9,4 milionu USD a tržby o více než 25 procent na 724 milionů USD. Baumova strategie pro získání výraznějšího podílu na trhu, která v té době činila přibližně 13,5 procent, se do značné míry opírala o marketing, což zahrnovalo i venkovní reklamu a oslovování mladších zákazníků prostřednictvím reklam na MTV. Pro zviditelnění značky si také najal známého herce Burta Reynoldse. V této souvislosti prohlásil, že připravuje úzce cílený, nicméně velmi nákladný marketingový program.

Investice se začaly vyplácet již po několika měsících, kdy čistý příjem společnosti Quaker State za třetí čtvrtletí 1993 zaznamenal v porovnání s předchozím rokem čtyřnásobný nárůst na částku 3,98 milionů USD. Baumova strategie revitalizace společnosti se rovněž zaměřila na firemní kulturu, v níž se zjevně projevovala nová vlna inovace a entuziasmu a možná proto přijala název „New Quaker State. V únoru 1994 představil ředitel Baum nové logo, které charakterizoval jako „viditelný znak všech dynamických změn probíhajících v New Quaker State.“

V průběhu roku 1994 prodalo vedení Quaker State celé uskupení Heritage Insurance Group společnosti GE Capital za 85 milionů dolarů a za 90 milionů USD koupilo společnost Special Oil Corp, od níž se očekávalo, že roční výnosy Quaker State navýší o dalších 350 milionů USD. Ještě v témže roce Quaker State představil co-brandovanou kartu Visa, nabízenou bez poplatků s jednoprocentní slevou na všechny nákupy prováděné formou kupónů na bezplatnou výměnu a odběr motorového oleje. Na konci roku se zisky Quaker State zvýšily o 37 procent na sumu 18,8 milionu USD, tržby vzrostly o dvacet procent na částku 755,3 milionu USD a podíl na trhu vzrostl na 14,3 procenta.

Na začátku roku 1995 oznámilo vedení Quaker State další ještě výraznější změny, konkrétně restrukturalizaci za účelem konsolidace operací z nedávných akvizic a přesun svého ředitelství z Oil City do texaského Dallasu. Rovněž zveřejnilo svůj záměr prodat provozní závod na zemní plyn a zaměřit se převážně na maziva. V říjnu 1995 společnost vydala emisi dluhopisů ve výši 100 milionů USD na období deseti let.

V roce 1996 uzavřelo vedení Quaker State dohody o koupi společností Blue Coral, Inc., výrobce produktů na mytí a čištění automobilů, dále Quaker Supreme Chemical Corporation, výrobce chemických směsí a maziv do automobilů, a Medo Company, výrobce automobilových osvěžovačů vzduchu. V červenci téhož roku společnost čelila obvinění Federální obchodní komise, že reklamní nároky na její mazivo Slick 50 byly nadhodnocené a nepodložené. V reklamách se uvádělo, že Slick 50 má, kromě dalších výhod, prodloužit životnost motoru. Společnost souhlasila, že se takovým tvrzením v budoucnu vyhne a zákazníkům, kteří si hodlají tento výrobek zakoupit, nabídla slevy ve výši nejméně 10 milionů USD. V roce 1996 vykázala společnost Quaker State tržby ve výši 1,2 miliardy USD, což činí oproti předchozímu roku nárůst o 0,2 miliardy USD, a čistý příjem 13,7 milionu USD oproti částce 12,1 milionů USD v roce 1995. 

Sortiment vyráběných filtrů:

B15, B16, B161, B3124, B3127, B3131, B3132, B3138, B3158, B3160, B3162, B3163, B3164, B3165, B3167, B4843, B9, QA2856A, QA3306A, QA3387A, QA3807A, QA39, QA3950, QA46, QA573SY, QPR3304, QS11, QS1101, QS1103, QS1104, QS1109, QS1110, QS1130, QS1146, QS1147, QS1147A, QS13, QS14006, QS14460, QS14612, QS16, QS1653, QS1653A, QS1654, QS1654A, QS19, QS2, QS20, QS200, QS200, QS25, QS25230, QS2825, QS2842, QS2844, QS2846B, QS2846B, QS2849, QS2849, QS2849A, QS2849A, QS2850, QS2856, QS2856A, QS2859B, QS2865A, QS2870, QS2870, QS2870, QS2870A, QS2870A, QS2870A, QS2930, QS293D, QS2951, QS2965, QS2965A, QS2977A, QS30, QS3304, QS3306, QS3306A, QS3335, QS3375, QS3387, QS3387A, QS3429, QS3431, QS3432, QS34875, QS3500, QS3506, QS3508, QS3512, QS3519, QS3522, QS3528, QS3531, QS3535, QS3555, QS3555A, QS3562, QS3569, QS3593, QS3593A, QS3594, QS3595, QS36, QS3600, QS3612, QS3612, QS3614, QS3651A, QS3664, QS3675, QS3675A, QS3682, QS3710, QS3711, QS373, QS3766, QS3767, QS3807, QS3807A, QS3816, QS3828, QS39, QS393, QS3950, QS3963, QS3970, QS3976, QS3980, QS3985, QS40, QS42, QS42, QS43, QS4386, QS44872, QS45335, QS4536, QS46, QS4681, QS47, QS4731, QS4967, QS49A, QS5, QS50, QS5320, QS5618, QS6552, QS6607, QS6811, QS6811, QS6847, QS6848, QS7, QS7073, QS7317, QS7328, QS8, QS8081, QS8158, QS8765, QS8806, QS8873, QS8A, QS9100, QS966B, QS977A, QS977A, QSA10SY, QSA113, QSA113, QSA124, QSA124A, QSA127, QSA133, QSA136, QSA142, QSA146, QSA148, QSA1502, QSA1502SY, QSA1504, QSA1510A, QSA1511, QSA1513, QSA1514, QSA1514SY, QSA1515, QSA1515SY, QSA1516SY, QSA1517, QSA1517SY, QSA1518SY, QSA1519, QSA1519SY, QSA1520, QSA1524, QSA1524SY, QSA1528, QSA1533, QSA1533SY, QSA1534, QSA1534SY, QSA1535, QSA1537, QSA1539, QSA1541, QSA1541SY, QSA1543, QSA1543SY, QSA1544SY, QSA1548, QSA1548SY, QSA1553, QSA1553SY, QSA1562, QSA1562SY, QSA1565, QSA1569, QSA1569SY, QSA1575, QSA1575SY, QSA1581, QSA1586, QSA1586SY, QSA1587, QSA1587SY, QSA1588, QSA1588SY, QSA160, QSA166, QSA167, QSA176, QSA176, QSA179, QSA179A, QSA184, QSA187, QSA189, QSA19, QSA192, QSA21, QSA210, QSA210B, QSA210HD, QSA210SY, QSA212, QSA214, QSA215, QSA216, QSA217A, QSA218, QSA219, QSA222, QSA223, QSA224, QSA225, QSA226, QSA226SY, QSA227, QSA228, QSA229, QSA230, QSA230B, QSA230HD, QSA232, QSA233, QSA234, QSA235, QSA236, QSA237, QSA238, QSA239, QSA24, QSA240, QSA240B, QSA240H, QSA240HD, QSA242B, QSA242HD, QSA243, QSA244, QSA246, QSA247, QSA24720, QSA248, QSA24831, QSA24858, QSA24859, QSA24882, QSA249, QSA25042, QSA25048, QSA250B, QSA250H, QSA250HD, QSA251, QSA25148, QSA252, QSA26, QSA260, QSA261, QSA2621, QSA264, QSA265, QSA268, QSA269, QSA2709A, QSA271, QSA2719, QSA2719B, QSA272, QSA273, QSA274, QSA2740, QSA276, QSA2773, QSA279, QSA280, QSA282, QSA282SY, QSA283, QSA283SY, QSA284, QSA284SY, QSA285, QSA287, QSA287SY, QSA288, QSA292, QSA293, QSA295, QSA296, QSA298, QSA303, QSA305, QSA3103, QSA3207, QSA3212, QSA3216, QSA3221, QSA324, QSA324, QSA324A, QSA325, QSA326, QSA327, QSA328, QSA329, QSA330, QSA3300, QSA3307, QSA3324, QSA3325, QSA3373, QSA3397, QSA340, QSA340, QSA340A, QSA3424, QSA3441, QSA3445, QSA345, QSA346, QSA347, QSA348, QSA34839, QSA34877, QSA34878, QSA34879, QSA34883, QSA34886, QSA3490, QSA3492, QSA3497, QSA3501, QSA351, QSA35155, QSA35192, QSA352, QSA3523, QSA3525, QSA353, QSA3536, QSA3537, QSA3549, QSA3552, QSA3559, QSA3566, QSA357, QSA3588, QSA3597, QSA3602, QSA362, QSA3621, QSA3622, QSA3637, QSA3642, QSA3647, QSA3648, QSA3660, QSA3681, QSA3688, QSA371, QSA3717, QSA374, QSA376, QSA3785, QSA381, QSA3814, QSA3901, QSA3902, QSA3903, QSA3914, QSA3915, QSA3916, QSA3924, QSA3997, QSA4244, QSA4244, QSA4303, QSA4309, QSA4320, QSA4325, QSA4365, QSA4381, QSA4383, QSA45047, QSA45090, QSA4521, QSA4778, QSA4828, QSA4830, QSA4831, QSA4938, QSA4939, QSA4940, QSA4958, QSA500, QSA501, QSA502, QSA502SY, QSA504, QSA5056, QSA5057, QSA5058, QSA505SY, QSA506, QSA507, QSA507SY, QSA508SY, QSA511A, QSA512, QSA5125, QSA512SY, QSA523, QSA523SY, QSA524, QSA524SY, QSA525, QSA526, QSA529, QSA534, QSA534A, QSA535, QSA5350, QSA535SY, QSA536, QSA536SY, QSA540, QSA542, QSA5466, QSA546SY, QSA547, QSA548, QSA549, QSA550, QSA551, QSA552, QSA5595, QSA562, QSA563, QSA563SY, QSA568, QSA569, QSA572, QSA572SY, QSA573, QSA573SY, QSA575, QSA578, QSA578SY, QSA582, QSA584SY, QSA586, QSA587, QSA587, QSA588, QSA588SY, QSA591, QSA595, QSA596, QSA597, QSA598, QSA598SY, QSA599, QSA599, QSA599, QSA6304, QSA6305, QSA6306, QSA6308, QSA6333, QSA6334, QSA6362, QSA6366, QSA6367, QSA6370, QSA6373, QSA6376, QSA6381, QSA6395, QSA6478, QSA6479, QSA6491, QSA6541, QSA6543, QSA6545, QSA6555, QSA6558, QSA6625, QSA6626, QSA6664, QSA6690, QSA6807, QSA6828, QSA6850, QSA687, QSA6937, QSA70, QSA7017, QSA7071, QSA7094, QSA7098, QSA7142, QSA7167, QSA7174, QSA7351, QSA7365, QSA7369, QSA7414, QSA7417, QSA7420, QSA7421, QSA7426, QSA7431, QSA7440, QSA7597, QSA7598, QSA7600, QSA7614, QSA7617, QSA7620, QSA7640, QSA7651, QSA77, QSA7764, QSA7774, QSA7775, QSA8037, QSA8133, QSA8141, QSA8162, QSA8205, QSA8221, QSA8269, QSA8475, QSA8547, QSA8548, QSA8602, QSA8606, QSA8755, QSA8760, QSA8805, QSA8918, QSA8925, QSA8969, QSA8997, QSA9054, QSA9113, QSA9269, QSA9286, QSAK1516, QSAK1518, QSAK1526, QSAK1530, QSAK1531, QSAK1536, QSAK1544, QSAK1545, QSAK1552, QSAK1563, QSAK253, QSAK253, QSAK254, QSAK255, QSAK256, QSAK257, QSAK258, QSAK259, QSAK275, QSAK278, QSAK281, QSAK289, QSAK291, QSAK291, QSAK291, QSAK3200, QSAK3200, QSAK3243, QSAK503, QSAK505, QSAK5052S, QSAK508, QSAK510, QSAK517, QSAK517, QSAK518, QSAK528, QSAK528, QSAK530, QSAK532, QSAK539, QSAK543, QSAK546, QSAK553, QSAK554, QSAK556, QSAK558, QSAK559, QSAK560, QSAK561, QSAK565, QSAK579, QSAK584, QSC108T, QSC1114, QSC1155, QSC1169, QSC117, QSC1173, QSC1174, QSC1175, QSC1188, QSC1189, QSC1191A, QSC121, QSC127, QSC127, QSC14, QSC14, QSC167, QSC1674, QSC168, QSC1685, QSC1689, QSC1693, QSC1694, QSC1696, QSC1699, QSC1701, QSC175E, QSC175T, QSC191, QSC191A, QSC193, QSC193, QSC194, QSC194, QSC206, QSC21, QSC211, QSC211A, QSC218, QSC223, QSC223, QSC224, QSC235, QSC236, QSC236A, QSC238, QSC238A, QSC250, QSC2930, QSC298, QSC298, QSC298, QSC299, QSC3, QSC330, QSC330, QSC3305, QSC333, QSC333, QSC334, QSC334, QSC335, QSC336, QSC3382, QSC33A, QSC340, QSC363, QSC4, QSC45, QSC4621, QSC4621, QSC4633, QSC4634, QSC47, QSC4P, QSC6, QSC6, QSC64, QSC69, QSC8, QSC8, QSCG11, QSCG12, QSCG13, QSCG20, QSCG3, QSCG3388, QSCG3389, QSCG7, QSG1, QSG12, QSG15, QSG19, QSG2, QSG2, QSG20, QSG20, QSG20, QSG22, QSG22A, QSG3, QSG3359, QSG3359, QSG3359, QSG3428, QSG3428A, QSG3499, QSG3515, QSG3587, QSG3596, QSG3727, QSG3802, QSG3802A, QSG4191, T1150, T1151, T1173, T1175, T1182, T1183, T1185, T1189, T1193, T1194, T1195, T1196, T1197, T1198, T1199, T1201, T1202, T1206, T1211, T1213, T1214, T1216, T1217, T1220, T1221, T1225, T1227, T1231, T1232, T1233, T1234, T1236, T1237, T1238, T1241, T1245, T1247, T1251, T1262, T1263, T1267, T220, T221, T225, T227, T233, T233, T235, T239, T241, T246, T250, T254, T255

Poptávka filtru

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.