PHILLIPS

Více než jedno století inovace a podnikání

V roce 1891 Frederik Philips, inspirován rychle se rozvíjející průmyslovou elektrifikací a slibnými výsledky experimentů svého syna Gerarda s uhlíkovými vlákny, investoval nemalé finanční prostředky do nákupu menšího výrobního závodu v Eindhovenu. Jejich plánem bylo vyrábět nákladově efektivní a spolehlivé elektrické žárovky každému, kdo je potřeboval.

Od té doby díky neustávajícím průlomovým inovacím pořád zlepšujeme kvalitu života lidí.

1891–1915
Od revoluce v oblasti světelných zdrojů k vývoji produktů

Společnost Philips začala vyrábět uhlíkové žárovky a rychle se stala jedním z největších výrobců v Evropě. Philips od samotného počátku fungovala jako exportně orientovaná společnost. Velké objednávky přicházely také z Ruska, včetně samotného cara, který nechal elektrifikovat a osvítit Zimní palác. V roce 1912 se Philips stala společností s ručením omezeným s veřejně obchodovanými akciemi kotovanými na Amsterdamské burze cenných papírů. S vývojem nové osvětlovací technologie podporující stabilní program růstu založila v roce 1914 společnost Philips vlastní výzkumnou laboratoř - světově proslulý „NatLab“ – určenou pro studium fyzikálních a chemických jevů a stimulaci inovace produktů.

1915–1925
Inovace a diverzifikace: rentgen a rádiové vysílání

V roce 1916 obdržela společnost Philips královské ocenění ke svému 25. výročí. O dva roky později již uvedla na svět první rentgenovou elektronku aplikovanou v lékařství. Právě v tomto okamžiku, začala společnost diverzifikovat svůj sortiment a systematicky chránit své inovace prostřednictvím řádně registrovaných patentů v různých oblastech od rentgenového záření až po radiový příjem. Během tohoto období firma zřizovala své prodejní organizace nejen po celé Evropě, ale i v Číně, Austrálii a Brazílii.

1925–1940
První rádia, televizory a elektrické holicí strojky

V roce 1927 zahájila společnost Philips výrobu rádiových přijímačů, z nichž během pěti let prodala jeden milion kusů a stala se tak největším světovým výrobcem rádií a elektronek. O rok později vyrobila své stomilionté ventil rádio. V roce 1933 firma rozjela výrobu lékařských rentgenových zařízení ve Spojených státech. Od roku 1925 poté, co se společnost Philips zapojila do experimentů s televizory, dokázala již v roce 1938 na výročním veletrhu v Utrechtu prezentovat svůj první televizor. O rok později uvedla na trh svůj revoluční rotační elektrický holicí strojek Philishave.

1940–1970
Sled technologických průlomů

Ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století prošla věda a technika obrovským rozvojem. Výzkumná činnost společnosti Philips položila základ pro pozdější průlomová díla v oblasti tranzistorů a integrovaných obvodů. V roce 1949 Philips prezentoval synchrocyklotron umožňující výzkum léčby zhoubných nádorů. Společnost rovněž významně přispívala k procesům nahrávání, přenosu a reprodukci televizních obrazů a v roce 1963 představila kompaktní audio kazetu stanovující globální standard pro nahrávání na magnetofonový pásek.

1970–1980
Pokračující inovace obrazových, zvukových a datových produktů

Proud zajímavých invencí a neméně zajímavých nových produktů neutuchal ani v průběhu sedmdesátých let. V tomto desetiletí, kdy hospodaření s energiemi představovalo klíčovou záležitost, vyvinuli výzkumníci společnosti Philips nové energeticky úsporné žárovky. Zásadních průlomů bylo také dosaženo v oblasti zpracování, ukládání a přenosu obrazů, zvuku a dat, což následně vedlo k vynálezu optických telekomunikačních systémů, optického disku LaserVision a velmi úspěšného kompaktního disku.

1980–1990
Technologický mezník: kompaktní disk

Dalším technologickým mezníkem společnosti Philips bylo uvedení kompaktního disku na trh, vyvinutého ve spolupráci se společností Sony, v letech 1982–83. Tento nový digitální formát produkuje čistý zvuk bez šumu v pozadí. Klíčem k úspěchu kompaktního disku bylo rozhodnutí společností udělit výrobní práva i dalším producentům a okamžitě vytvořit z CD nový globální standard. Z dalších milníků tohoto období nelze opomenout stomiliontý televizní přijímač Philips vyrobený v roce 1984 a založení společnosti Philips China Ltd v roce 1985.

1990–2000
Dalekosáhlé změny a nové úspěchy

Devadesátá léta znamenala pro společnost Philips desetiletí významných změn, jelikož firma v té době zeštíhlila organizační strukturu a snížila počet oblastí své působnosti. Ve sféře začala prosazovat zdravotnictví nový, na člověka zaměřený přístup, v navrhování produktů, jehož cílem je usnadnit klinickým lékařům používání lékařských systémů a pacientům poskytnout pohodlnější léčbu. Na základě svých úspěchu v oblasti technologie kompaktních disků se společnost Philips v roce 1997 znovu spojila se společností Sony, tentokrát v rámci zavádění DVD. Z této průlomové inovace se stal nejrychleji rostoucí produkt domácí elektroniky v historii.

21. století
Trvalý závazek k inovacím

I v novém století zůstává Philips plně oddaný inovační činnosti. V oblasti zdravotnictví a péče o člověka společnost představila v roce 2002 svůj nový projekt pod názvem “Ambient Experience”, v jehož rámci usiluje o zlepšení pracovních podmínek nemocnic a péče o pacienty, konkrétně integrací architektury, designu, dynamického osvětlení a ozvučení. Z dalších milníků je nutné zmínit první komerční 3D skener představený v roce 2006, zajišťující bezprecedentní kvalitu obrazu pro skenování prostřednictvím technologie CT. V roce 2012 společnost Philips prezentovala intervenční rentgenový systém AlluraClarity poskytující perfektní viditelnost při nízkých dávkách rentgenového záření. Mezi poslední novinky patří vývoj inteligentního čističe vzduchu Philips Smart Air Purifier a přístroje Philips Azurion představujícího platformu nové generace zobrazovací terapie, která umožňuje lékařům provádět celou řadu rutinních i složitých postupů, což jim pomáhá optimalizovat výkon intervenčních laboratoří a poskytovat nadstandardní péči.

Sortiment vyráběných filtrů:

8000395, 8000395, 8000433, 8000433, 8000750, 8000750, 8001588, 8001588, 8001928, 8001928, 8002584, 8002584, 8002800, 8002800, 8002851, 8002851, 8002967, 8002967, 8200157, 8200157, 8200211, 8200211, 8200270, 8200270, 8200327, 8200327, 8200548, 8200548, 8200920, 8200920, 8200971, 8200971, 8201218, 8201218, 8201870, 8201870, 8201927, 8201927, 8202301, 8202301, 8202397, 8202397, 8202400, 8202400, 8202419, 8202419, 8202427, 8202427, 8202435, 8202435, 8202443, 8202443, 8202451, 8202451, 8202478, 8202478, 8202486, 8202486, 8202532, 8202532, 8202540, 8202540, 8202559, 8202559, 8202567, 8202567, 8202575, 8202575, 8202608, 8202608, 8202624, 8202624, 8202640, 8202640, 8202667, 8202667, 8202699, 8202699, 8202966, 8202966, 8202982, 8202982, 8202990, 8202990, 8203121, 8203121, 8203903, 8203903, 8203962, 8203962, 8204020, 8204020, 8205043, 8205043, 8205094, 8205094, 8208700, 8208700, 8208751, 8208751, 8208786, 8208786, 8262306, 8262306, 8262322, 8262322, 8262349, 8262349, 8291837, 8291837, 8600013, 8600013, 8600015, 8600015, 8600023, 8600023, 8600090, 8600090, 8600120, 8600120, 8600155, 8600155, 8600236, 8600236, 8600252, 8600252, 8600279, 8600279, 8600287, 8600287, 8600295, 8600295, 8600368, 8600368, 8600384, 8600384, 8600414, 8600414, 8600422, 8600422, 8600457, 8600457, 8600538, 8600538, 8600562, 8600562, 8600597, 8600597, 8600627, 8600627, 8600651, 8600651, 8600694, 8600694, 8600724, 8600724, 8600759, 8600759, 8600783, 8600783, 8600813, 8600813, 8600880, 8600880, 8600910, 8600910, 8600945, 8600945, 8600953, 8600953, 8600988, 8600988, 8600996, 8600996, 8601011, 8601011, 8601054, 8601054, 8601062, 8601062, 8601089, 8601089, 8601100, 8601100, 8601135, 8601135, 8601143, 8601143, 8601186, 8601186, 8601197, 8601197, 8601240, 8601240, 8601259, 8601259, 8601267, 8601267, 8601305, 8601305, 8601348, 8601348, 8601372, 8601372, 8601518, 8601518, 8601577, 8601577, 8601631, 8601631, 8601658, 8601658, 8601674, 8601674, 8601682, 8601682, 8601704, 8601704, 8601712, 8601712, 8601739, 8601739, 8601747, 8601747, 8601763, 8601763, 8601801, 8601801, 8601844, 8601844, 8601852, 8601852, 8601860, 8601860, 8601909, 8601909, 8601987, 8601987, 8602042, 8602042, 8602106, 8602106, 8602184, 8602184, 8602204, 8602204, 8602239, 8602239, 8602273, 8602273, 8602301, 8602301, 8602344, 8602344, 8602433, 8602433, 8602506, 8602506, 8602514, 8602514, 8602549, 8602549, 8602565, 8602565, 8602573, 8602573, 8602583, 8602583, 8602603, 8602603, 8602611, 8602611, 8602646, 8602646, 8602670, 8602670, 8602700, 8602700, 8602735, 8602735, 8602808, 8602808, 8602859, 8602859, 8602883, 8602883, 8602891, 8602891, 8602913, 8602913, 8602921, 8602921, 8602948, 8602948, 8602956, 8602956, 8603383, 8603383, 8603406, 8603406, 8603421, 8603421, 8603650, 8603650, 8603715, 8603715, 8605033, 8605033, 8605076, 8605076, 8605556, 8605556, 8605572, 8605572, 8606048, 8606048, 8606056, 8606056, 8606315, 8606315, 8606331, 8606331, 8606668, 8606668, 8606943, 8606943, 8607184, 8607184, 8607605, 8607605, 8608288, 8608288, 8608334, 8608334, 8608350, 8608350, 8608377, 8608377, 8608393, 8608393, 8608504, 8608504, 8608512, 8608512, 8608636, 8608636, 8608709, 8608709, 8608725, 8608725, 8608741, 8608741, 8608906, 8608906, 8609020, 8609020, 8609039, 8609039, 8609047, 8609047, 8609659, 8609659, 8609713, 8609713, 8609748, 8609748, 8664498, 8664498, 8666164, 8666164, 8700338, 8700338, 8700339, 8700339, 8700389, 8700389, 8700399, 8700399, 8700435, 8700435, 8705003, 8705003, 8705046, 8705046, 8705070, 8705070, 8705100, 8705100, 8705135, 8705135, 8705178, 8705178, 8706239, 8706239, 8760063, 8760063, 8801223, 8801223, 8801460, 8801460, 8801876, 8801876, 8801886, 8801886, 8861358, 8861358, 8862923, 8862923, 8900485, 8900485, 8900531, 8900531, 8900590, 8900590, 8902410, 8902410, 8902429, 8902429, 8903050, 8903050, 8905010, 8905010, 902029, 902029, 90602502, 90602502, 90602601, 90602601, 9061300701, 9061300701, 91300205, 91300205, 91300206, 91300206, 91300207, 91300207, 913018, 913018, 91302403, 91302403, 91302405, 91302405, 91302406, 91302406, 91302505, 91302505, 91302506, 91302506, 91302607, 91302607, 91302801, 91302801, 91302901, 91302901, 91303002, 91303002, 9130301, 9130301, 9130901, 9130901, P-32, P10, P11, P115, P115, P121, P121, P127, P127, P13, P13, P135, P135, P137, P138, P138, P14, P14, P148, P148, P149, P15, P1503, P1503, P16, P16, P1601, P169, P17, P18, P18-02, P18-W, P20, P200, P22, P22, P231, P231, P29, P29, P3, P3, P31, P31, P3384, P34, P358, P358, P37, P37, P370, P370, P41, P41, P43, P43, P44, P44, P459, P459, P48, P48, P5, P51, P53, P53, P54, P54, P59, P67, P7, P70FF, P70FR, P72, P73, P73, P750, P750, P761, P775, P775, P781, P781, P7L, P80, P85, P88, P88, P92, P92, PA-6234, PA-6236, PA103, PA103, PA107, PA107, PA110, PA113, PA113, PA1149, PA120, PA124, PA124, PA124, PA129, PA129, PA131, PA131, PA16, PA2136, PA2171, PA2719, PA31, PA31, PA31, PA3149, PA3181, PA3181, PA3192, PA3193, PA3193, PA3195, PA3357, PA3380, PA3384, PA3398, PA3465, PA3474, PA3590, PA3591, PA3592, PA4, PA4, PA4346, PA4347, PA4378, PA45, PA45, PA52, PA52, PA57, PA57, PA59, PA59, PA6017, PA6035, PA6064, PA6077, PA6080, PA6081, PA6088, PA6093, PA6098, PA6116, PA6117, PA6128, PA6132, PA6134, PA6140, PA6153, PA6156, PA6158, PA6162, PA6165, PA6171, PA6180, PA62, PA62, PA6213, PA6244, PA6246, PA6253, PA6272, PA6301, PA6302, PA6316, PA64, PA64, PA6406, PA6416, PA6417, PA6418, PA6428, PA6440, PA67, PA67, PA675, PA68, PA68, PA734, PA734, PA735, PA735, PA74, PA74, PA83, PA83, PA83, PA831, PA84, PA84, PA84, PA89, PA89, PA90, PA90, PA91, PA91, PA92, PA92, PA93, PA93, PA93, PA99, PA99, PA991, PA991, PEC15, PEC15, PEC16, PEC16-1, PEC17, PEC17, PEC675, PEC678, PEC678, PEC9, PEC9, PER48, PER48, PF111, PF111, PF1115, PF1115, PF119, PF119, PF120, PF120, PF131, PF131, PF157, PF157, PF158, PF158, PF21, PF21, PF3144, PF3169, PF33, PF33, PF33, PF35, PGA15, PGP16, PGP16, PGP16, PGP17, PO-373, PO-73, PO-74-1, PO-85, PO1, PO1, PO1042, PO1085, PO1088, PO109, PO109, PO11, PO11, PO111, PO111, PO113, PO113, PO1311, PO1315, PO1338, PO1356, PO1357, PO1361, PO1365, PO1372, PO1378, PO1394, PO141, PO141, PO1521, PO1522, PO1607, PO173, PO173, PO1734, PO1742, PO18, PO185, PO194, PO195, PO195, PO213, PO213, PO241, PO241, PO258, PO28, PO28, PO289, PO292, PO33, PO33, PO40, PO40, PO4011, PO41, PO42, PO42, PO4459, PO45, PO45, PO46, PO46, PO49, PO49, PO5, PO5, PO64, PO64, PO74, PO74, PO81, PO81, PO83, PO83, PO84, PO84, PP137, PP137, PP15, PP15, PP18, PP18, PP41, PP41, PP49, WA2036, WA2043, WA2063, WA2064, WA2071, WA2079, WA2081, WA2082, WA2084, WA2091, WA2093, WA2099, WA2106, WA2111, WA2122, WA2131, WA2136, WA2147, WA2152, WA2153, WA2157, WA2159, WA2160, WA2174, WA2186, WA2194, WA2218, WA2219, WA2224, WA2229, WA2244, WA2289, WA2293, WA2294, WA2324, WA2333, WA2346, WA2347, WA2370, WA2903, WA2904, WA2907, WA2908, WA2909, WA2911, WA6006, WA6008, WA6009, WA6011, WA6014, WA6015, WA6017, WA6018, WA6019, WA6022, WA6023, WA6025, WA6026, WA6027, WA6028, WA6030, WA6037, WA6039, WA6041, WA6042, WA6043, WA6044, WA6047, WA6050, WA6051, WA6057, WA6058, WA6061, WA6062, WA6064, WA6070, WA6076, WA6080, WA6082, WA6083, WA6087, WA6089, WA6090, WA6092, WA6093, WA6095, WA6097, WA6098, WA6107, WA6108, WA6111, WA6112, WA6113, WA6116, WA6117, WA6118, WA6119, WA6123, WA6127, WA6130, WA6135, WA6136, WA6141, WA6144, WA6145, WA6146, WA6147, WA6148, WA6149, WA6150, WA6152, WA6153, WA6156, WA6157, WA6158, WA6162, WA6163, WA6170, WA6173, WA6175, WA6181, WA6182, WA6183, WA6184, WA6186, WA6189, WA6190, WA6198, WA6200, WA6202, WA6203, WA6211, WA6213, WA6216, WA6221, WA6225, WA6227, WA6229, WA6235, WA6237, WA6238, WA6240, WA6242, WA6243, WA6244, WA6246, WA6255, WA6256, WA6264, WA6265, WA6271, WA6273, WA6277, WA6279, WA6284, WA6289, WA6301, WA6302, WA6303, WA6306, WA6316, WA6317, WA6327, WA6339, WA6349, WA6395, WA6398, WA6406, WA6416, WA6417, WA6418, WA6425, WO1010, WO1042, WO1050, WO1076, WO1088, WO1099, WO1129, WO1133, WO1189, WO1231, WO1283, WO1287, WO1289, WO1310, WO1311, WO1324, WO1325, WO1356, WO1357, WO1365, WO1371, WO1378, WO1385, WO1398, WO1522, WO1523, WO1607, WO1734, WO1742, WO1773, WO1839

Poptávka filtru

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)