Aktivní uhlí

Aktivní uhlí je vyrobené z uhlí černého, které má vyšší sorpční schopnost a tím i větší účinnost a delší životnost než aktivní uhlí vyrobené z kokosových skořápek. Je několik typů aktivního uhlí:

Aktivní uhlí granulované (nejčastěji 3-4 mm)
Tento typ aktivního uhlí je vhodnější na adsorpci plynných látek (např. odstraňování zápachů ze vzduchu)

Aktivní uhlí zrněné (0.6-1.7 mm)
Tento typ aktivního uhlí je vhodnější pro adsorpci kapalin (např. úprava vody)

Aktivní uhlí neipregnované a impregnované.
Tento typ aktivního uhlí se používá pro záchyt např. výfukových plynů, kouře (tabák), pachů z čistících prostředků, dezinfekcí, lepidel, barev a laků, pachů z úpravy a výroby masa a ryb, z fermentace, pachů z čistíren odpadních vod,  záchyt rozpouštědel, olejů, chlorovaných nebo fluoro-chlorovaných uhlovodíků, dechlorace a dezodorace vody, záchyt toxických i radioaktivních látek, kyselých a alkalických par, rtutě,  aldehydů, sloučenin síry,  plynných kyanosloučenin, a mnoho dalších.

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment aktivního uhlí. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz