ZANDER

V roce 1974 založil diplomovaný inženýr Bernd Zander firmu, která se velmi rychle rozvinula v celosvětového lídra v oboru přípravy vysoce čistých složek stlačeného vzduchu a technických plynů.

Této významné pozice na trhu dosáhla společnost tím, že neustále kladla vysoký důraz na vývoj a využití inovativních řešení v oblasti zdokonalování filtrační techniky pro průmyslové, sterilní a parní filtrování.

V oblasti sušení vzduchu a plynů, si firma stanovila standardy na více než 25 let dopředu, a to hlavně co se týče absorpce, chlazení a membránových technologií. Také klademe důraz na patenty, technologické úspory energií a designérská ocenění, které jsou součástí našich kompletních řešení, které nabízíme našim zákazníkům.

V roce 1997, se stala firma Zander součástí "Domnick Lovec Group". Od prosince 2005 patří firma "Domnick Lovec Group", a tedy i  značka Zender, k "Parker Hannifin Corporation". Hlavní ředitelství nové značky "Parker-Zender" sídlí ve městě Lancaster ve státě New York v Severní Americe.

Zařízení pro čištění stlačeného vzduchu musí poskytovat nekompromisní výkon a spolehlivost a zároveň poskytovat správnou rovnováhu mezi kvalitou vzduchu a provozními náklady. Mnozí výrobci nabízejí produkty pro filtraci a čištění kontaminovaného stlačeného vzduchu, které jsou ovšem často vybírány pouze s ohledem na jejich pořizovací cenu. Nebere se ovšem žádný zřetel na kvalitu vzduchu, které poskytují nebo na náklady po celou dobu životnosti zařízení nebo dokonce na jejich dopad na životní prostředí. Při nákupu čistícího zařízení musí být vždy brán zřetel na celkové provozní náklady a celkový dopad daného zařízení na životní prostředí.
 

Produktové portfolio

 

Chlazení průmyslové vody

V moderním průmyslu je optimalizace výrobních procesů absolutní prioritou.
Použití uzavřeného chladicího okruhu v pracovním cyklu, kde se voda střídavě ohřívá a následně chladí pomocí chladicího systému, je nejlepší způsob jak zabránit plýtvání vodou a problémům týkajících se odstraňování nečistot.

Systémy uzavřených chladících vodních okruhů můžeme v zásadě rozdělit do dvou hlavních kategorií:

  •  první kategorie využívá chladicí okruh (tzn. chladiče vody)
  •  druhá kategorie používá pro chlazení vody okolní vzduch, což je nepochybně nejběžnější způsob chlazení.

 

Zender – čističe stlačeného vzduchu

Systémy čištění vzduchu odstraňují tyto kontaminující látky: tuhé částice, olejové mlhy, olejové výpary, pachy a výpary, mlhu vody, vodní páry, oxidy uhlíku a oxid uhličitý.
 

Zender – vysoušeče stlačeného vzduchu

Vodní pára je voda v plynné formě a bude procházet odlučovači a jemnými filtry stejně snadno jako stlačený vzduch. Schopnost vzduchu držet si vodní páry je závislá na jeho tlaku a teplotě. Čím vyšší je teplota vzduchu, tím více vodní páry je v něm obsaženo a čím vyšší je tlak vzduchu, tím větší množství vodní páry je ze vzduchu vytlačeno. Pokud kompresor nasává dostatečné množství atmosferického vzduchu, ve kterém se vzduch stlačením zahřívá, umožňuje mu to zachovat si velký objem vodních par. Na rozdíl od vody v kapalné nebo aerosolové formě, která se odstraní ze stlačeného vzduchu pomocí koalescenčního filtru, vodní páru lze odstranit pouze pomocí sušičky.
Adsorpční sušičky odstraní vodní páry při průchodu vzduchu přes rekuperační absorbční materiál známý jako vysoušecí prostředek.
 

Zender – kondenzátory

Zařízení pro kondenzaci a následné odstranění kapalných příměsi ve filtrovaných plynech.
 

Zender – filtrační materiály

Široký sortiment filtračních vložek pro filtraci plynů od mechanických nečistot.

Sortiment vyráběných filtrů:

1030A, 1030R*, 1030S*, 1030U*, 1030V, 1030X, 1030X, 1030XHTNX, 1030Y, 1030Y, 1030Z, 1030Z, 1030ZX, 1050A, 1050A, 1050LA, 1050R, 1050S, 1050U, 1050V, 1050V, 1050V, 1050VA, 1050X, 1050X, 1050X, 1050Y, 1050Y, 1050Y, 1050Z, 1050Z, 1050Z, 1050ZX, 1060ST, 1070A, 1070A, 1070A, 1070L-ST, 1070LA, 1070LD, 1070R, 1070S, 1070U, 1070V, 1070V, 1070V, 1070VA, 1070X, 1070X, 1070X, 1070Y, 1070Y, 1070Y, 1070Z, 1070Z, 1070Z, 1070ZX, 1080-ST, 1080D, 1080ST, 1140A, 1140A, 1140A, 1140L-ST, 1140LA, 1140LD, 1140R, 1140S, 1140U, 1140V, 1140V, 1140V, 1140VA, 1140X, 1140X, 1140X, 1140Y, 1140Y, 1140Y, 1140Z, 1140Z, 1140Z, 1140ZX, 1160D, 1160ST, 2010A, 2010A, 2010A, 2010LA, 2010R, 2010S, 2010U, 2010V, 2010V, 2010VA, 2010VA, 2010X, 2010X , 2010X, 2010Y, 2010Y, 2010Y, 2010Z, 2010Z, 2010Z, 2010ZX, 2015L-ST, 2015LD, 2016-ST, 2016D, 2016ST, 2020A, 2020A, 2020A, 2020LA, 2020R, 2020S, 2020U, 2020V, 2020V, 2020V, 2020VA, 2020X, 2020X, 2020X, 2020Y, 2020Y, 2020Y, 2020Z, 2020Z, 2020Z, 2020ZX, 2025L-ST, 2025LD, 2026D, 2026ST, 2030A, 2030A, 2030A, 2030LA, 2030R, 2030S, 2030U, 2030V, 2030V, 2030V, 2030VA, 2030X, 2030X, 2030X, 2030Y, 2030Y, 2030Y, 2030Z, 2030Z, 2030Z, 2030ZX, 2035L-ST, 2035LD, 2038D, 2038ST, 2038ST, 2050A, 2050A, 2050A, 2050LA, 2050R, 2050S, 2050U, 2050V, 2050V, 2050V, 2050VA, 2050X, 2050X, 2050X, 2050Y, 2050Y, 2050Y, 2050Z, 2050Z, 2050Z, 2050ZX, 2055D, 2055ST, 2055ST, 2060L-ST, 2060LD, 3030A, 3030R, 3030S, 3030U, 3030V, 3050A, 3050A, 3050A, 3050L-ST, 3050LA, 3050LD, 3050R, 3050S, 3050U, 3050V, 3050V, 3050V, 3050VA, 3050X, 3050X, 3050X, 3050Y, 3050Y, 3050Y, 3050Z, 3050Z, 3050Z, 3050ZX, 3055D, 3055ST, 3075A, 3075A, 3075A, 3075L-ST, 3075LA, 3075LD, 3075R, 3075S, 3075U, 3075V, 3075V, 3075V, 3075VA, 3075X, 3075X, 3075X, 3075Y, 3075Y, 3075Y, 3075Z, 3075Z, 3075Z, 3075ZX, 3080D, 3080ST, 330155, 5060A, 5060R*, 5060S*, 5060U*, 5060V, 5060X, 5060X, 5060Y, 5060Y, 5060Z, 5060Z, 5060ZX, 5075A, 5075A, 5075A, 5075R, 5075S, 5075U, 5075V, 5075V, 5075V, 5075VA, 5075X, 5075X, 5075X, 5075Y, 5075Y, 5075Y, 5075Z, 5075Z, 5075Z, 5075ZX, CH3/350ZP, CH3350ZP, CP3025A, CP3025XL, CP3025ZL, G03/250ZP, G03250ZP, G07-ZPD† , G07ZPD† , G3ZP, G9ACH, G9XDF, GL3ZL, ME 1050 A, ME 1050 V, ME 1050 X, ME 1050 Y, ME 1050 Z, ME 1070 A, ME 1070 V, ME 1070 X, ME 1070 Y, ME 1070 Z, ME 1140 A, ME 1140 V, ME 1140 X, ME 1140 Y, ME 1140 Z, ME 2010 A, ME 2010 V, ME 2010 X, ME 2010 Y, ME 2010 Z, ME 2020 A, ME 2020 V, ME 2020 X, ME 2020 Y, ME 2020 Z, ME 2030 A, ME 2030 V, ME 2030 X, ME 2030 Y, ME 2030 Z, ME 2050 A, ME 2050 V, ME 2050 X, ME 2050 Y, ME 2050 Z, ME 3050 A, ME 3050 V, ME 3050 X, ME 3050 Y, ME 3050 Z, ME 3075 A, ME 3075 V, ME 3075 X, ME 3075 Y, ME 3075 Z, ME 5060 A, ME 5060 V, ME 5060 X, ME 5060 Y, ME 5060 Z, ME 5075 A, ME 5075 V, ME 5075 X, ME 5075 Y, ME 5075 Z, S09HB, ST3030, TR2, WT-CVF20, WTCMF, WTCMF-30, WTCVF, WTCVF-30, YMR 00, ZP1030UP

Poptávka filtru

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.