SAMSUNG

Společnost Samsung Engineering, založená v roce 1970, se od původně malé domácí technické firmy rozrostla na globálně uznávaný subjekt působící na trhu poskytovatelů energetických služeb (EPC). Společnost Samsung Engineering láká talenty z celého světa a rozšiřuje tak své podnikatelské portfolio o celou řadu inženýrských služeb: např. o těžební a návazná zařízení pro zpracování materiálů na bázi uhlovodíků, elektrárny, čističky vod a odpadních materiálů, a závody průmyslové výroby.

 

 

Kombinací inovativního ekonomicky efektivního inženýrství s flexibilním a efektivním řízením je společnost Samsung Engineering schopna nabídnout svým klientům významné a spolehlivé hodnoty. Do budoucnosti je společnost připravena stát se výrazným přispěvatelem do nově vznikajících i již existujících globálních průmyslových odvětví.

V roce 1970 založila jihokorejská vláda společnost Samsung Engineering (původně Korea Engineering), první stavebně průmyslovou firmu v historii země. S vědomím nutnosti zajištění udržitelného hospodářského rozvoje hledala jihokorejská vláda cesty, jak pozvednout válkou zpustošenou zemi na úroveň vyspělých průmyslových států. V Koreji tehdy neexistovala žádná jiná firma, s níž by společnost Samsung Engineering mohla soupeřit a zároveň se nechat inspirovat, proto se její vedení i zaměstnanci museli sami učit vypracovávat složité a technicky náročné projekty fungující v národním kontextu. Po osmi letech, kdy společnost Samsung Engineering načerpala cenné zkušenosti v rafinérském průmyslu, podařilo se společnosti Samsung Group přibrat malý státní podnik. Tento krok směrem od státního k soukromému vlastnictví představoval pro firmu první fázi jejího zrání.

Společnost Samsung Engineering ve spolupráci se Samsung Group začala hrát klíčovou roli v procesu rychlé industrializace Korejské republiky. Koncem osmdesátých let začala posilovat portfolio svých projektů nabídkami širšího spektra průmyslových výrobních závodů. Díky znalostem a odborné erudici načerpané z těchto projektů dokázal se Samsung Engineering pozvednout od skromné stavebně technické firmy na úroveň poskytovatele komplexních energetických služeb. Odhodlaný postoj zakladatelů společnosti, projevující se vytrvalým vyhledáváním a čerpáním odborných poznatků a osvojováním různých dovednosti, a také zaváděním efektivních systémů řízení, i dnes výrazně formuje firemní kulturu společnosti.

V roce 1991 společnost změnila název z původního Korean Engineering na současný Samsung Engineering, čímž demonstrovala svou proměnu na globálního poskytovatele energetických služeb schopného zavádět sofistikované systémy v řadě regionů i v různých klimatických podmínkách. V témže roce firma Samsung Engineering dokončila svůj první projekt EPC - Daesan Petrochemical HP Complex, formou zakázky na klíč, a poté v roce 1993 společnost Samsung Engineering podnikla úspěšnou akvizici thajského podniku PTT GSP-4, čímž zdárně vstoupila na průmyslové trhy jihovýchodní Asie. Rostoucí zisky z mezinárodních stavebních projektů mohla společnost využívat v období výrazné konjunktury z počátku 90. let až do vypuknutí finanční krize v Asii v roce 1997. Přestože se jistě jednalo o nejtěžší období své historie, pojala společnost tuto krizi jako příležitost k vlastní transformaci na ještě konkurenceschopnější a inovativnější subjekt a mezinárodní instituci.

Na počátku nového tisíciletí společnost Samsung Engineering zdvojnásobila své aktivity v oblasti inovace a diverzifikace podnikání. V rámci hledání silnějších ekonomických prostředí v zahraničí se firmě podařilo expandovat na Střední východ do jednoho z nejvíce konkurenceschopných regionů v oblasti poskytování energetických služeb. Počínaje podnikatelskými kroky v Saudské Arábii v podobě závodů SPC PDH / PP v roce 2001 a dále SABIC Butene-1 v roce 2003 si firma dokázala vybudovat v regionu výrazné renomé.

Pro realizaci těchto větších a složitějších mezinárodních projektů v oblasti poskytování energetických služeb se společnost Samsung Engineering soustředila na získávání talentovaných inženýrů a zefektivnění svých obchodních procesů. Toto úsilí přineslo své ovoce v roce 2006, kdy byl Samsung Engineering společně se třemi dalšími světovými firmami působícími v oblasti poskytování energetických služeb vybrán k vybudování závodu TASNEE zaměřeného na výrobu etylenu, který představoval největší projekt svého druhu, jaký byl dosud realizován. Úspěšným dokončením projektu TASNEE ještě před plánovaným termínem v rámci rozpočtových limitů a také s jedinečnými bezpečnostními parametry si společnost upevnila svou reputaci v regionu, což jí pomohlo získat bezpočet dalších zakázek v oblasti Blízkého východu i okolních zemí. Mezitím vedení společnosti pokračovalo v rozvíjení svých silných obchodních partnerství v jihovýchodní Asii a poté se začalo prosazovat jak ve Spojených státech, tak ve Střední Americe. 

Od roku 2010 společnost Samsung Engineering dále rozšiřuje mezinárodní portfolio poskytovatele energetických služeb nabídkou neustále rostoucího počtu a rozsahu stavebně-technických služeb. V poslední době firma těží ze své odborné erudovanosti v oblasti rafinérských závodů, čímž se mohla stát poskytovatelem kompletního rozsahu energetických služeb pro závody zpracovávající materiály na bázi uhlovodíků včetně elektráren a zařízení na moři. Díky této vertikální integrací mohl jediný barel ropy potenciálně cestovat z nádrže do rafinérie a následně do elektrárny, a to vše na bázi systémů navržených a vyrobených společností Samsung Engineering. Tyto rozšířené možnosti pomohly společnosti získat zakázky na výstavbu těžebních zařízení v Malajsii, Indonésii a Saúdské Arábii a také elektráren v Mexiku, Saúdské Arábii a Kazachstánu.

Kromě toho společnost Samsung Engineering při získávání globální firemní klientely dokázala aplikovat cenné zkušenosti a poznatky získané z expanze na Blízký východ a jihovýchodní Asii, což jí umožnilo rozšiřovat svou působnost také do oblastí Latinské Ameriky, střední Asie, střední Afriky a Spojených států. Tento vzestup firmy patrný zejména v poslední době přitahuje pozornost nejen různých firem zaměřených na zpracování materiálů na bázi uhlovodíků, ale i mezinárodních ropných společností jako Dow Chemical a ExxonMobil. Co se týče výhledu do budoucnosti, společnost Samsung Engineering se zavázala k plnění ambiciózního programu růstu, který mimo jiné zahrnuje nejen udržování současného stavu mezinárodních pracovních sil, ale také nabírání dalších zaměstnanců, a zdokonalování základních služeb pro pokrytí ještě širšího sortimentu nejmodernějších sofistikovaných produktů.

Sortiment vyráběných filtrů:

1013-00920, 1013-00930, 101300920, 1016-00620, 1030-61460, 1030-61680, 103061460, 103061460, 103061460, 1040-20410, 1040-60310, 1041-00130, 1041-00480, 1041-00840, 104100130, 104100130, 1042-00830, 1042-07040, 104200830, 104200830, 104207040, 104207040, 1125-00160, 1141-00040, 1195-30030, 1195-30040, 16444A0000, 16444A0000, 16546-A0000, 16546-A0010, 16546A0020, 16546A0020, 2041-00510, 2041-00530, 3908615, 3908615, 3908615, 6011-10230, 6011-10290, 6013-10610, 6013-10611, 6013-10621, 6013-11030, 6013-11040, 6013-11040S, 6013-11040S, 601311040, 6032-10520, 6041-1 0380, 6041-10220, 6041-10251, 6041-10300, 6041-10331, 7369-10020, 7369-20150, 736920140, 736920140, 736920150, 736920150, 7394-11010, 739420020, 739420020, 8210-06330, 8210-06330, 8240-02820, 8240-02820, 910535, 910535, 910535, 9912-03410, 9912-03640, 9912-08615, 9912-13279, 9912-13281, 9912-13283, 9912-15115, 9912-15843, 9912-15847, 9912-18318, 9912-18853, 9912-40700, 9912-40800, 9912-45700, 9912-45800, 9912-70700, 9912-70800, 9912-90710, 991203410, 991203410, 991203410, 991203640, 991203640, 991203640, 991208615, 991208615, 991213279, 991213279, 991213281, 991213281, 991213283, 991213283, 991215115, 991215115, 991215843, 991215843, 991215847, 991215847, 991218318, 991218318, 991218318, 991218853, 991218853, 991218853, 991240800, 991240800, 991240800, 991245700, 991245700, 991245700, 991245800, 991245800, 991245800, 991290710, 991290710, 991290710, A774702L, A774702L, A774702L, A77470S1, A77470S1, A77470S1, CST 71005, CST71005, F 318853, F315115, F315115, F315115, F318318, F318318, F318318, F318318, F318853, F318853, J903224, J903224, J903224, L60116, L60116, W 903640, W 908615

Poptávka filtru

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.