PTI

TECHNOLOGIE PTI - SVĚTOVÁ ŠPIČKA V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH FILTRACÍ 

V rámci dynamického rozvoje průmyslu ve dvacátých letech minulého století prezentovala společnost PTI svůj vynález prvního jednorázového olejového filtru pro automobily. Od té doby tato společnost realizovala celou řadu průmyslových filtračních řešení a díky jejich výrobkům mohou systémy určené pro letecký průmysl, hydraulické soustavy a chemické zpracování fungovat mnohem plynuleji. Filtry této společnosti nachází uplatnění po celém světě. A právě špičková kvalita výrobků, cenné historické zkušenosti a vynikající zákaznické služby jsou klíčové faktory a důvody, proč se společnost PTI stala lídrem v odvětví průmyslové filtrace.

Spolu s rostoucí škálou možností filtrování vytváří společnost PTI svá vlastní řešení a vyrábí průmyslové filtry podle přesných specifikací, aby vyhověla konkrétním potřebám. Moderní počítači podporované technologie zajišťují, aby zakázková řešení přinášela skvělé výsledky. Každý vyrobený filtr se vyznačuje vynikajícími parametry odstraňování částic, optimalizace tlaku a kompatibility kapalin. Filtry PTI se perfektně hodí nejen k vlastním produktovým řadám, ale představují také spolehlivou volbu pro ostatní sestavy průmyslových filtrů.

Téměř celé století ve znamení inovací 

Ať už si zákazníci vybírají ze standardní produktové řady nebo objednávají vlastní řešení, vědí, že volí špičkový produkt. Kromě toho společnost se může opírat o historické zkušenosti téměř celého staletí dynamického procesu inovací. Každý z průmyslových filtračních produktů společnosti PTI se vyznačuje kvalitní mechanikou strukturou, ale také antikorozní účinností a jsou navrženy tak, aby měly minimální vliv na průtokové hodnoty. Avšak nejdůležitějším faktem je, že filtry PTI prodlužují životnost samotného hydraulického systému.

Rozhodujícím krokem při výrobě je volba filtračních materiálů. Výběr média závisí na tom, jaké částice má odstraňovat. Běžně se používá mikrosklolaminát, fenoly impregnovaná celulóza a polyester. Neméně důležitým faktorem je konstrukční řešení filtru. Například prvky tvořené filtračním médiem hloubkového typu nabízejí jednorázová řešení na bázi tkaného pletiva s možnostmi čištění. Finálním výsledkem je, že tyto filtry zvládají pracovní tlak až 8000 psi. Dalším skvělým parametrem je jejich provozuschopnost při teplotách od -65°F do 1000°F (-53°C do 538 °C). 

Průmyslové filtrace a spolehlivost.

Studie ukazují, že selhání kapalinových systémů je ze sedmdesáti pěti procent způsobeno kontaminací, což může být dosti překvapivým zjištěním. Hydraulická kapalina se pohybuje v relativně uzavřeném systému, nicméně ke kontaminaci částic a vody však může dojít již při samotné výrobě systému. Navíc kontaminanty mohou pocházet ze samotných hydraulických dílů - zejména z čerpadel a motorů. Například samotný chod hydraulického ústrojí může uvolňovat kovové štěpky a piliny. Dalšími vnitřními kontaminanty jsou plastové a gumové částice, které se často odtrhávají z odřených těsnění a ložisek. Tyto částečky, i když jsou velmi malé, mohou značně omezit výkon hydraulické soustavy a také, což je ještě závažnější, snížit její životnost. Filtry PTI je dokážou zachytit dříve, než stačí způsobit poškození nebo vyřadit systém z provozu, a navíc spolehlivě fungují v nejnáročnějších podmínkách. 

Pro vytvoření filtru, který nejlépe splní konečný cíl, je třeba zvážit několik faktorů, především ty, které ovlivňují toleranci kontaminujících látek v daném zařízení. Dále je to správná kalkulace případného poklesu tlaku způsobeného filtrem. Jak již bylo zmíněno, zásadním krokem je volba typu filtračního média. Všechny uvedené faktory jsou klíčem k výběru ideálního průmyslového filtračního média a rovněž napomáhají v procesu projekce, konstrukce a umístění daného filtru. Moderní počítači podporované technologie zajišťují ty nejlepší filtrační výsledky. Kromě naplnění hlavního cíle, tj. odstranění škodlivých částic, nabízí filtry PTI další nepřehlédnutelné užitné hodnoty. Díky průmyslovým inovačním řešením chrání celé hydraulické systémy, vyznačují se antikorozní účinností a jsou navrženy tak, aby měly minimální vliv na průtokové hodnoty.

Kritéria výběru průmyslového filtru

Stanovení účinnosti filtru vychází z konkrétních systémů hodnocení. Například ISO 4406 je norma určující množství kontaminantů v daném filtračním systému. Nižší číslo ISO indikuje vyšší stupeň čistoty. To znamená, že filtr s nižším číslem ISO odstraňuje více kontaminantů.

Dalším měřítkem výkonu filtru je poměr beta, který se určuje spočtením částic nalezených před filtrem. Toto číslo se vydělí počtem částic zjištěných v proudu za filtrem. Poměr beta udává procentuální účinnost filtru k velikosti daného kontaminantu. Proto jsou vhodnější filtry s větším poměrem beta. Filtry PTI nabízejí jedny z nejlepších poměrů beta ve svém odvětví. 

Další ukazatele pro správný výběr průmyslových filtrů:

  • Maximální průtok: udává maximální průtokový objem kapaliny skrze filtr. 
  • Maximální provozní tlak: udává nejvyšší hodnotu tlaku, který je filtr schopen snést.
  • Velikosti portů: seznam velikostí vstupních a výstupních portů napojených na hydraulický systém. 
  • Pokles tlaku: ukazatel, zda má systém dostatek energie pro průchod kapaliny filtrem. 
  • Díky vysoce nastavené laťce hodnocení je společnost PTI považována za lídra v odvětví průmyslových filtrací.

 

Sortiment vyráběných filtrů:

31881, 31881, 31886, 31886, 31887, 31887, 31888, 31888, 36638, 36638, 39690, 39690, 6347303, 6347303, 6347403, 6347403, 6347404, 6347404, 6655565, 6655565, 6655566, 6655566, 6655567, 6655567, 6655568, 6655568, 6659808, 6659808, 6659809, 6659809, AHF3060GUB, AHF3060GUB, CF50E10, CF50E10, CFSE10, CFSE10, CFSE100, CFSE100, CFSE100100, CFSE100100, CFSE1001003, CFSE1001003, CFSE1003, CFSE1003, CFSE10100, CFSE10100, CFSE101003, CFSE101003, CFSE103, CFSE103, CFSE20, CFSE20, CFSE20100, CFSE20100, CFSE201003, CFSE201003, CFSE203, CFSE203, CFSE30, CFSE30, CFSE30100, CFSE30100, CFSE301003, CFSE301003, CFSE303, CFSE303, CFSE31, CFSE31, CFSE3100, CFSE3100, CFSE31003, CFSE31003, CFSE313, CFSE313, CFSE40, CFSE40, CFSE40100, CFSE40100, CFSE401003, CFSE401003, CFSE403, CFSE403, CFSE5, CFSE5, CFSE50, CFSE50, CFSE50100, CFSE50100, CFSE501003, CFSE501003, CFSE503, CFSE503, CFSE5100, CFSE5100, CFSE51003, CFSE51003, CFSE53, CFSE53, CFSE751003, CFSE751003, CFSE753, CFSE753, F2510N, F2510N, F2510NM, F2510NM, F2525N, F2525N, F2525NM, F2525NM, F253N, F253N, F253NM, F253NM, F4E030BCB, F4E030BCB, F4E030CCB, F4E030CCB, F4E030DCB, F4E030DCB, F4E030HCB, F4E030HCB, F4E030JCB, F4E030JCB, F4E040CCB, F4E040CCB, F4E040DCB, F4E040DCB, F4E050BCB, F4E050BCB, F4E050CCB, F4E050CCB, F4E050DCB, F4E050DCB, F4E050JCB, F4E050JCB, F4E051DCB, F4E051DCB, F4E055CCB, F4E055CCB, F4E07010N, F4E07010N, F4E07025N, F4E07025N, F4E070BCB, F4E070BCB, F4E070CCB, F4E070CCB, F4E070DCB, F4E070DCB, F4F-030-CC-B, F4F-030-HC-B, F4F-040-GC-B, F4F-050-CC-B, F4F030DCB, F4F030DCB, F4F030GCB, F4F030GCB, F4F030HCB, F4F030HCB, F4F030JCB, F4F030JCB, F4F040DCB, F4F040DCB, F4H051CCB, F4H051CCB, FK020JUB, FK020JUB, FK020JUV, FK020JUV, H0850R012EB3V, H0950R012EB3, H3015GFB, H3015GFB, H3015GFB, H3015GFV, H3015GFV, H3015HFB, H3015HFB, H3015HFB, H3015HFV, H3015HFV, H3015JFB, H3015JFB, H3015JFB, H3015JFV, H3015JFV, H3030GFB, H3030GFB, H3030GFV, H3030GFV, H3030HFB, H3030HFB, H3030HFB, H3030HFV, H3030HFV, H3030JFB, H3030JFB, H3030JFB, H3030JFV, H3030JFV, H3050GFB, H3050GFB, H3050GFB, H3050GFV, H3050GFV, H3050GFV, H3050HFB, H3050HFB, H3050HFB, H3050HFV, H3050HFV, H3050JFB, H3050JFB, H3050JFB, H3050JFV, H3050JFV, H3060GFB, H3060GFB, H3060GFB, H3060GFV, H3060GFV, H3060HFB, H3060HFB, H3060HFB, H3060HFV, H3060HFV, H3060JFB, H3060JFB, H3060JFB, H3060JFV, H3060JFV, HF 3-060-JU-B, HF 4-050-HF-B, HF015JUB, HF015JUB, HF060GFB, HF060GFB, HF060GFB, HF060HFB, HF060HFB, HF3015GFB, HF3015GFB, HF3015GFB, HF3015GUB, HF3015GUB, HF3015GUV, HF3015GUV, HF3015HFB, HF3015HFB, HF3015JFB, HF3015JFB, HF3015JFB, HF3015JUB, HF3015JUB, HF3015JUV, HF3015JUV, HF3030GFB, HF3030GFB, HF3030GUB, HF3030GUB, HF3030GUV, HF3030GUV, HF3030HFB, HF3030HFB, HF3030HFB, HF3030JFB, HF3030JFB, HF3030JFB, HF3030JUB, HF3030JUB, HF3030JUV, HF3030JUV, HF3050GFB, HF3050GFB, HF3050GFB, HF3050GUB, HF3050GUB, HF3050HFB, HF3050HFB, HF3050JFB, HF3050JFB, HF3050JFV, HF3050JFV, HF3050JUB, HF3050JUB, HF3060GFB, HF3060GFB, HF3060GFB, HF3060HFB, HF3060HFB, HF3060JFB, HF3060JFB, HF3060JFB, HF3060JUB, HF3060JUB, HF3060JUV, HF3060JUV, HF4050BCB, HF4050BCB, HF4050CCB, HF4050CCB, HF4050DCB, HF4050DCB, HF4050GFB, HF4050GFB, HF4050HFB, HF4050HFB, HF4050JFB, HF4050JFB, P4E070CCB, P4E070CCB, P82030HFB, P82030HFB, P83100GFB, P83100GFB, P83100GFV, P83100GFV, P83100HFB, P83100HFB, P83100JFB, P83100JFB, P83100JFV, P83100JFV, P83150GBB, P83150GBB, P83150GFB, P83150GFB, P83150GFV, P83150GFV, P83150HFB, P83150HFB, P83150HFV, P83150HFV, P83150JFB, P83150JFB, P83150JFV, P83150JFV, P83150JFV, P83250GFB, P83250GFB, P83250GFV, P83250GFV, P83250HFB, P83250HFB, P83250HFV, P83250HFV, P83250JFB, P83250JFB, P83250JFV, P83250JFV, P84150HFB, P84150HFB, P84200HFB, P84200HFB, P85100GFB, P85100GFB, P85100HFB, P85100HFB, P85100JFB, P85100JFB, P85100JFB, P85100KFB, P85100KFB, P85100KFB, P85200GFB, P85200GFB, P85200HFB, P85200HFB, P85200JFB, P85200JFB, P85200JFB, P85200KFB, P85200KFB, P89150HFB, P89150HFB, P94100GFB, P94100GFB, P94100GFV, P94100GFV, P94100HFB, P94100HFB, P94100HFV, P94100HFV, P94150GFB, P94150GFB, P94150GFV, P94150GFV, P94150HFB, P94150HFB, P94200GFB, P94200GFB, P94200GFV, P94200GFV, P94200HFB, P94200HFB, P94200HFV, P94200HFV, P96030GFB, P96030GFB, P96030GFB, P96030GUB, P96030GUB, P96030HFB, P96030HFB, P96030HFB, P96030JFB, P96030JFB, P96030JUB, P96030JUB, P96060GFB, P96060GFB, P96060HFB, P96060HFB, P96060JFB, P96060JFB, P98015GGB, P98015GGB, P98015GUB, P98015GUB, P98015HGB, P98015HGB, P98015JGB, P98015JGB, P98015JGB, P98015JUB, P98015JUB, P98030GGB, P98030GGB, P98030GUB, P98030GUB, P98030HGB, P98030HGB, P98030JGB, P98030JGB, P98030JUB, P98030JUB, P99150JUB, P99150JUB, PG-080-JH, PG080JH, RSE3010, RSE3010, RSE3010F, RSE3010F, RSE3010N, RSE3010N, RSE3025, RSE3025, RSE3025N, RSE3025N, RSE303, RSE303, RSE303N, RSE303N, RSE305N, RSE305N, RSE3510, RSE3510, RSE4010N, RSE4010N, RSE40149S, RSE40149S, RSE4025N, RSE4025N, RSE5010, RSE5010, RSE5010N, RSE5010N, RSE50149S, RSE50149S, RSE5025, RSE5025, RSE5025N, RSE5025N, RSE503, RSE503, RSE503N, RSE503N, RSE505125, RSE505125, RSE5510, RSE5510, RSE5510N, RSE5510N, RSE5525, RSE5525, RSE553, RSE553, RSE6010N, RSE6010N, RSE60149S, RSE60149S, RSE6025N, RSE6025N, RSE603N, RSE603N, RSE7025N, RSE7025N, RSE703N, RSE703N, RSH4625NM, RSH4625NM, RSH463FM, RSH463FM, RSH4725NM, RSH4725NM

Poptávka filtru

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.