NEW HOLLAND

Historie společnosti:

New Holland N.V. je jedním z předních světových výrobců a distributorů zemědělské techniky a významným výrobcem stavebních strojů. Společnost je lídrem na trhu v Evropě a mnoha částech Latinské Ameriky a Asie a řadí se na třetí místo na severoamerickém trhu traktorů. Společnost vznikla v roce 1991 sloučením firem Fiat Geotech S.p.A. a Ford New Holland, Inc, přičemž se oba jmenované subjekty takřka během sto let rozrostly na průmyslové giganty, zejména díky expanzní prodejní činnosti a včasným akvizicím. Společnost Fiat Geotech S.p.A. je nadále držitelem šedesáti devíti procent vlastnického podílu v New Hollandu a dalších třicet jedna prodala v roce 1996 ve veřejné nabídce. New Holland v současné době provozuje 18 výrobních závodů ve 24 zemích a 13 technických center po celém světě. Více než 1,5 milionu strojů z produkce společnosti New Holland usnadňuje zemědělcům i stavebním pracovníkům práci na mnoha místech celého světa.

Vznik společnosti

Kořeny společnosti New Holland lze vystopovat až do roku 1895, kdy údržbář Abe Zimmerman ve své dílně v pensylvánském městečku New Holland vyrobil první mlýnek na krmivo. Zimmerman brzy začal vyrábět i jiné zemědělské nástroje a produkty a svůj provoz v roce 1903 řádně zaregistroval pod názvem New Holland Machine Company. Shodou okolností v témže roce Henry Ford založil v Detroitu svou automobilovou společnost a v roce 1907 představil světu prototyp prvního zemědělského traktoru, který o deset let později začal hromadně vyrábět pod značkou Fordson Model F. Tyto dvě události se měly po několika desetiletích vzájemně propojit.

Mezitím na druhé straně Atlantiku si italská automobilka Fiat vyvíjela vlastní traktor a své úsilí korunovala vývojem prvního traktoru Fiat 702, který uvedla na trh v roce 1919. Dalším protagonistou v tomto odvětví se v Belgii stala společnost Claeys založená v roce 1906, která rozjela výrobu prvních strojů určených ke sklizni plodin v roce 1910. Nicméně stejně prosperující byla ve Spojených státech Zimmermanova společnost New Holland, a to až do roku 1930, kdy celou zemi, včetně venkova, tvrdě zasáhla světová ekonomická krize. S úpadkem zemědělství došlo nevyhnutně k dramatickému poklesu výnosů společnosti New Holland.

1947 – Sperry přebírá společnost

Asi po deseti letech těžkého boje o přežití koupila společnost New Holland skupina čtyř investorů. Noví majitelé dokázali rychle zvrátit trend zpět k prosperitě díky zavedení nového produktu, a to světové novinky v podobě prvního automatického sběracího lisu. Lisy vyvinuté místním vynálezcem Edem Noltem se okamžitě staly v zemědělství hitem číslo jedna. A tak se New Holland, téměř bez pomoci, postavil pevně zpět na nohy. Od té doby firma tyto lisy nadále vyrábí a modernizuje.

V roce 1947 New Holland Machine Company přešla do vlastnictví společnosti Sperry Corporation, specializující se na elektroniku, která následně založila dceřinou firmu s názvem Sperry New Holland, jež v následujících letech vyvinula a vyrobila velké množství různých zemědělských strojů. Na trzích se prosadila především jako výrobce vysoce kvalitních sklízecích strojů. Rovněž v Evropě se zemědělská technika rychle vyvíjela kupředu. V roce 1952 Claeys uvádí na evropský trh první samojízdnou sklízecí mlátičku. Na počátku 60. let byl Claeys jedním z největších výrobců kombajnů v Evropě a v roce 1964 koupila Sperry New Holland její většinový akciový podíl. Ve stejném roce se Sperry New Holland prosadil revoluční technologickou novinkou v podobě kombinovaného sklízeče a mačkače píce model 460. Tento stroj byl schopen provádět činnost, na níž bylo doposud nutné nasadit tři jednotlivé stroje. New Holland nadále pokračoval ve vývoji různých novinek v oblasti sklízecí techniky, z nichž bezesporu nejvýznamnější je dvourotorový kombajn vyrobený roce 1974.

V průběhu šedesátých let se i společnost Fiat začala výrazně angažovat ve výrobě zemědělské a stavební techniky, a ještě v tomto desetiletí založila divizi výroby traktorů a zemních strojů. V roce 1970 se segment zemních strojů přesunul do vlastní dceřiné společnosti Fiat Macchine Movimento Terra S.p.A. Fiat se i v sedmdesátých letech nadále podílel na vývoji a výrobě těžké techniky. V roce 1974 společnost Fiat Macchine Movimento Terra podstupuje fúzi s americkým výrobcem Allis Chalmers Corporation, načež vzniká nová společnost Fiat-Allis. V tomto roce Fiat také založil svou dceřinou společnost Fiat Trattori S.p.A. Na severoamerický trh se Fiatu podařilo proniknout až v roce 1977, kdy získal kansaskou firmu Hesston specializující se na výrobu sklízecích zemědělských strojů. V tomto roce také kupuje firmu Agrifull, výrobce malých traktorů. V roce 1984 převedlo vedení koncernu Fiat výrobu všech svých zemědělských strojů pod firmu Fiat Trattori.

Osmdesátá léta 20. století ve znamení vlastnictví společností Ford

Po celou dobu také společnost Ford udávala celosvětové tempo a trendy v oblasti výroby zemědělské techniky. Její divize Ford Tractor obohatila světové trhy řadou revolučních novinek, včetně gumových pneumatik, vysoce výkonné hydrauliky, dieselových motorů a tříbodových závěsů. Již v prvních desetiletích 20. století levné traktory značky Ford začaly na farmách po celých Spojených státech ve velké míře nahrazovat koně a jiná tažná zvířata. V roce 1985 evidovala společnost Ford Tractor 9 000 zaměstnanců, z nichž přibližně jedna třetina pracovala v Severní Americe a také 5 000 prodejců obchodujících po celém světě, z nichž opět asi třetina působila ve Spojených státech. Po celou dobu představovala značka Ford symbol světového giganta v oblasti zemědělské techniky.

V roce 1986 koupil Ford společnost Sperry New Holland, sloučil ji se svou firmou Ford Tractor Operations a založil novou společnost pod názvem Ford New Holland, Inc.

Do této doby se New Holland rozrostl na jednu z největších společností působících v odvětví zemědělské techniky čítající 2 500 obchodních zástupců a více než 9 000 zaměstnanců ve sto různých zemích. Fúze byla součástí celkové konsolidace probíhající v segmentu zemědělských strojů, tedy v období, kdy Tenneco, mateřská společnost výrobce zemědělských traktorů J.I. Case, získala do vlastnictví firmu International Harvester zaměřenou na výrobu zemědělské techniky. Tato nově vzniklá společnost díky svému celkovému ročnímu obratu ve výši 2 miliard dolarů umožnila koncernu Ford stát se třetím největším výrobcem zemědělských strojů na světě. Většina manažerského personálu společnosti Ford Tractor přešla do nových kanceláří v Pensylvánii, kde bylo zřízeno ředitelství firmy Ford New Holland.

Během několika měsíců od této fúze získala společnost Ford New Holland ještě zemědělskou divizi společnosti Versatile Farm and Equipment Co., výrobce zemědělské techniky, která byla založena v Kanadě v roce 1947. Díky kombinaci sortimentů výrobků, konkrétně traktorů Ford, kombajnů New Holland a velkých čtyřkolových strojů Versatile, mohla vzniknout společnost vyrábějící široký sortiment zemědělských strojů a tím, že nedocházelo k žádnému překrývání či dublování v produktech, které tyto tři subjekty vyráběly, nebylo v tomto ohledu nutné téměř nic upravovat. Jednou z mála zásadních změn v rámci společnosti New Hollandu byla postupná eliminace vlastního skladovacího systému. V letech 1987 až 1989 vedení společnosti New Holland prodalo nebo uzavřelo 53 vlastních prodejen a nahradilo je programem pro obchodní zástupce založeným na principu školení a asistence poskytované samostatným prodejcům.

Také v Evropě nastaly v rámci koncernu Fiat významné změny. V roce 1988 došlo v důsledku sloučení společností Fiat-Allis a Fiatagri ke vzniku nové společnosti FiatGeotech S.p.A., která nyní pojmula celý sektor zemědělské a zemní techniky značky Fiat. Do konce osmdesátých let byl Fiat předním evropským výrobcem traktorů a techniky na zpracování sena a pícnin. Výnosy společnosti FiatGeotech dosáhly v roce 1989 výše 2,3 miliardy dolarů.

Devadesátá léta: éra koncernu Fiat 

Ještě do roku 1990 zaznamenala společnost Ford New Holland zisk ve výši 2,8 miliardy dolarů, přičemž zaměstnávala 17 000 osob působících v řadě výrobních závodů ve Spojených státech, Kanadě, Belgii, Anglii a Brazílii a také ve společných podnicích v Indii, Pákistánu, Japonsku, Mexiku a Venezuele. V roce 1991 koupil Fiat osmdesát procent podílu ve společnosti Ford New Holland. Následně došlo ke sloučení společností Ford New Holland a FiatGeotech, čímž vznikl nový obrovský subjekt zaměřený na výrobu průmyslové techniky působící pod názvem N.H. Geotech, i když na území severní Ameriky stále ještě obchodoval pod značkou Ford New Holland. Tato akvizice nebyla žádným překvapením, jelikož vedení Fordu potřebovalo na další část dekády najít pro segment výroby traktorů vhodného kupce. Tento nový mezinárodní gigant se sídlem v Londýně se okamžitě stal největším světovým výrobcem traktorů a techniky na zpracování sena, druhým největším výrobcem kombajnů a jedním z největších výrobců dieselových motorů. 

V letech 1991 až 1993 přijala společnost řadu opatření s cílem lépe integrovat řadu svých subjektů a provozoven do jednotného koherentního celku, což mimo jiné zahrnovalo zkrácení času potřebného pro uvedení nových produktů na trh a koncentraci výrobních operací na hlavní komponenty. Rovněž došlo k zefektivnění dodavatelského řetězce společnosti. 

V lednu 1993 změnila společnost N. H. Techotech název na New Holland N. V, i když na území severní Ameriky fungovala ještě další dva roky pod názvem Ford New Holland. V roce 1993 uvedla společnost na trh traktory řady Genesis o výkonu 140 až 210 HP. Tato řada si získala takovou popularitu, že se firmě zhruba během dvou let podařilo prodat až deset tisíc kusů.

Společnost New Holland dokončila svůj integrační proces oficiálním prohlášením vydaným na svém celosvětovém shromáždění konaném v roce 1994, kde prezentovala svou novou firemní identitu a logo. Za tento rok společnost vykázala čistý příjem ve výši 355 milionů dolarů z celkového obratu 4,7 miliardy dolarů. Koncern Fiat nakonec získal od Fordu zbývajících dvacet procent akcií New Holland a v roce 1995, při příležitosti stého výročí značky New Holland, došlo také ke změně názvu z Ford New Holland na New Holland North America. 

V roce 1995 dosáhl New Holland, již jako stoprocentní dceřiná společnost koncernu Fiat, obratu ve výši více než 5 miliard dolarů. V té době již společnost ovládala 21 procent světového trhu v kategorii zemědělských traktorů, 17 procent v kategorii kombajnů, 42 procent v kategorii sklízecích řezaček a mnoha významných podílů v téměř jakékoli další kategorii zemědělských a stavebních strojů. 

Veřejná nabídka akcií v roce 1996

New Holland v roce 1996 prodával asi 280 různých produktů ve sto třiceti zemích celého světa. 5 600 obchodních zástupců společnosti prodávalo zemědělskou techniku a 250 stavební stroje. Během posledního čtvrtletí téhož roku vedení Fiatu prodalo veřejnosti 31 procent akcií společnosti New Holland, v součtu 46,5 milionu kmenových akcií, za cenu 21,50 dolaru na akcii, aby získalo kapitál na posílení propadajících pozic své hlavní podnikatelské činnosti – výroby automobilů. 1. listopadu 1996 se na newyorské burze začalo obchodovat s akciemi společnosti New Holland, a právě tyto akcie se staly předmětem největšího obchodního zájmu.

Kromě zahájení obchodování na burze byly v roce 1996 prezentovány mnohé technologické inovace a produkty. Nakladač New Holland nové řady E byl časopisem Construction Equipment vybrán mezi stovku nejvýznamnějších produktů ve stavebním odvětví. Společnost také představila několik nových řad traktorů, čtyři typy lisů na kulaté balíky Roll-Best a dvě velké sklízecí řezačky s vlastním pohonem. Společnost New Holland se také aktivně podílela na výzkumu futuristických strojů bez řidiče. Ve spolupráci s NASA a univerzitou Carnegie Mellon vyvinula společnost New Holland, v rámci sdružení NASA Robotics Engineering Consortium, prototyp samohybného řádkovače na automatické sklízení a pokládání vojtěšky, a to kompletně bez lidské obsluhy. Další významnou událostí roku 1996 v New Holland bylo jmenování bývalého ministra financí USA a kandidáta na viceprezidenta pana Lloyda Bentsena předsedou představenstva.

V červenci 1997 sjel z montážní linky dislokované v Grand Island v Nebrasce pětadvacátý tisící dvourotorový kombajn New Holland. Ještě v průběhu tohoto roku společnost veřejně prezentovala novou řadu lehkých dieselových traktorů Boomer, včetně čtyř zcela nových modelů. V duchu své dlouhodobé filosofie řídící se principem vyrábět co nejblíže k místu, kde se výrobky prodávají, přesunula společnost výrobu lehkých traktorů z Japonska do nového závodu v Dublinu ve státě Georgia.

Nová řada Boomer je výrazem odhodlání společnosti New Holland vyrábět kompaktní a současně výkonné stroje vyhledávané pro nejrůznější využití v terénu. Společnost hodlá i nadále pokračovat ve vývoji nových produktů navržených tak, aby maximálně vyhovovaly neustále se měnícím potřebám svých prodejců a zákazníků.

Sortiment vyráběných filtrů:

124692, 124692, 124692, 129040, 129040, 129040, 129804, 129804, 129804, 130189, 130189, 130189, 131141, 131141, 131141, 134692, 134692, 134692, 134692, 138169, 138169, 138169, 138641, 138641, 138641, 143644, 143644, 143644, 144129, 1498554, 151831111, 151831111, 151831111, 151831114, 151831114, 163076, 163076, 163076, 164090, 164090, 164090, 164469, 164469, 164469, 164471, 164471, 164471, 167495, 167495, 167495, 173837, 173837, 173837, 178562, 178562, 178562, 178682, 178682, 178682, 181212, 181212, 181212, 181212, 184753, 184753, 184753, 18667, 18667, 18667, 1868102, 1909116, 1909116, 1909130, 1909130, 1909549, 1909549, 1909549, 1930175, 1930175, 1930299, 1930299, 1930349, 1930349, 19305491, 19305491, 19305491, 19305811, 19305811, 1930590, 1930605, 1930605, 1930747, 1930747, 1930765, 1930790, 1930790, 1930790, 1930790, 1931048, 1931048, 196581, 196581, 196581, 197362, 197362, 197362, 198492, 198492, 198492, 199726, 2012057, 2014790, 213188, 213188, 213188, 215630, 215630, 215630, 217490, 217490, 217490, 221406, 221406, 221406, 221409, 221409, 221409, 221688, 221688, 221688, 221688, 222531, 222531, 222531, 227456, 227456, 227456, 227457, 227457, 227457, 227457, 227457, 227457, 227671, 227671, 227671, 248795, 248795, 248795, 248795, 248795, 248795, 249570, 249570, 249570, 249570, 249570, 249570, 249571, 249571, 249571, 249572, 249572, 249572, 2510998, 2510998, 2510998, 252329, 262546, 262546, 262546, 262546, 266221, 266221, 266221, 266221, 266221, 266221, 266221, 266222, 266222, 269212, 269212, 269212, 270227, 270227, 270227, 270565, 272744, 272744, 272744, 272744, 276513, 276513, 276513, 276514, 276514, 276514, 276515, 276515, 276515, 276516, 276516, 276516, 276766, 276766, 276766, 276767, 276767, 276767, 276767, 279108, 279108, 279108, 279180, 279180, 279180, 279612, 279612, 279612, 279613, 279613, 279613, 279627, 279627, 279627, 279628, 279628, 279628, 283119, 283119, 283119, 31102396, 31102396, 321091, 321091, 321091, 321091, 373376, 373376, 373376, 375272, 375272, 375272, 375273, 375273, 375273, 376826, 376826, 376826, 377055, 377055, 377055, 377059, 377059, 377059, 3917626, 3958076, 3958076, 3958076, 3958076, 3958768, 3958768, 3958768, 3958768, 3961258, 3961258, 3961258, 3961258, 3963906, 419550, 430287, 430287, 430287, 430287, 430288, 437072, 437074, 447407, 44910080, 44910397, 44911740, 4498 0895, 4498 0929, 451099, 451099, 451099, 452529, 45399053, 45399054, 45399054, 45418795, 45440786, 4574055, 457412, 457412, 4667755, 4667755, 47043615, 47108105, 47453734, 47617638, 47760847, 47807838, 4788503, 4788503, 48009248, 500462, 500462, 500462, 500464, 500464, 500464, 500464, 500625, 500625, 500625, 500660, 500660, 500660, 501547, 503202, 503202, 503202, 504067504, 504128471, 505062, 505062, 505062, 505062, 505260, 505260, 505260, 505511, 505511, 505511, 505776, 507107, 507107, 507107, 507139, 507386, 507386, 507386, 507386, 507407, 507407, 507407, 508129, 509928, 51036002, 51036002, 51036004, 51036004, 51036004, 51036006, 51036006, 51036006, 511063, 511063, 511063, 511440, 511440, 511440, 5137274, 5164680, 516716, 516716, 516716, 5174044, 5178100, 5190020, 5358500015, 540125, 540125, 540125, 5600164594, 5600164594, 578419, 578419, 578419, 578419, 578507, 5801439820, 5801659560, 59133, 59133, 591567, 591689, 591689, 591689, 614103, 614103, 614103, 614104, 614104, 614104, 614104, 634958, 634958, 634958, 634958, 636843, 636843, 636843, 636844, 6837920, 691681, 691681, 691681, 70002503, 70002503, 703408, 703408, 703408, 703409, 703409, 703409, 703631, 703631, 703631, 70659387, 70659387, 707226, 707226, 707226, 72189360, 72204, 72204, 72204, 73031996, 73031996, 730755, 730755, 730755, 73133001, 73133001, 73142551, 73142551, 73177276, 74037047, 74037047, 74037047, 75127, 75127, 75127, 75208314, 75208314, 75293, 75293, 75293, 753486, 753486, 753486, 754495, 75483, 75483, 75483, 75495, 75495, 75495, 76043561, 783733, 7840136, 7840136, 79043778, 79043778, 79081328, 79081328, 8039 9054, 8041 8795, 8043 0287, 8043 0288, 8043 0289, 80430287, 80430287, 80430287, 80457405, 80457412, 80457412, 80457412, 80691681, 80691681, 8074 8274, 80748274, 80748274, 8075 3486, 80753486, 80753486, 80861361, 80861361, 80861361, 80861361, 8091 3927, 81823932, 81823932, 81823932, 81823932, 81837145, 81837145, 81837145, 81863229, 81863229, 81863229, 81863349, 81863799, 81863799, 81863799, 81863799, 81863799, 81865736, 818663799, 81866615, 81866615, 81866927, 81866927, 81866927, 81866927, 81866927, 81866982, 81866999, 81868102, 81868102, 81868102, 81869132, 81869132, 81869132, 81869132, 81869555, 81869555, 81878046, 81878046, 81878046, 81879134, 81879134, 81879134, 81879134, 81879134, 82001780, 82001780, 82001781, 82001781, 82001819, 82001819, 82001819, 82001819, 82001820, 82001820, 82001820, 82001820, 82003166, 82003166, 82003166, 82003166, 82003166, 82003726, 82003726, 82003726, 82003739, 82003739, 82003739, 82003741, 82003741, 82003741, 82004413, 82004413, 82004413, 82005016, 82005016, 82008596, 82008596, 82008596, 82008596, 82008597, 82008597, 82008597, 82008597, 82008600, 82008600, 82008600, 82008600, 82008601, 82008601, 82008601, 82008601, 82008606, 82008606, 82008606, 82008606, 82008607, 82008607, 82008607, 82008607, 82011402, 82011402, 82011402, 82012057, 82014790, 82014824, 82981152, 82981152, 82981152, 82981153, 82981153, 83908360, 83908364, 83908364, 83908365, 83908365, 83908365, 83908367, 83908367, 83908367, 83912256, 83912256, 83912256, 83912256, 83912298, 83912298, 83912298, 83917626, 83917626, 83917626, 83917626, 83918631, 83918631, 83932017, 83934948, 83934948, 83937061, 83957719, 83957719, 83957721, 83957721, 83957721, 83958743, 83958743, 83958743, 83958744, 83958744, 83958744, 83958902, 83958902, 83960185, 83960185, 83960879, 83960879, 83962713, 83962713, 83963906, 83963907, 83971967, 83971967, 83971969, 83971969, 83971969, 83971970, 83971970, 83971970, 83984235, 83984235, 83984236, 83984236, 83986170, 83986170, 83986742, 83986742, 83987767, 83987767, 83990257, 84004451, 84004451, 84004451, 84030107, 84030107, 84030107, 84031880, 84031880, 84032106, 84032106, 84032107, 84036676, 84191182, 84219900, 84247272, 84283691, 84348883, 84367903, 84409205, 84417139, 84443965, 84475949, 84475951, 84476759, 84477359, 84493612, 84524327, 84524359, 84565867, 84565895, 84572228, 84989840, 85646605, 85646605, 85801619, 85802793, 85807055, 85814174, 85814175, 859086, 859086, 859086, 859086, 86000385, 86000385, 86000485, 86000485, 86016700, 86016700, 86016760, 86016760, 86017005, 86017005, 86017005, 86017006, 86017006, 86017194, 86017194, 86017195, 86017195, 86021254, 86021254, 861361, 861361, 861361, 861361, 86504140, 86504140, 86504140, 86504143, 86504143, 86504143, 86504145, 86504145, 86504145, 86504784, 86512355, 86512356, 86512435, 86512435, 86512886, 86512888, 86512889, 86519866, 86519867, 86519867, 86525899, 86529587, 86529587, 86529587, 86529587, 86539970, 86539970, 86542664, 86542664, 86545943, 86545943, 86546065, 86546518, 86546518, 86546596, 86546596, 86546596, 86546598, 86546598, 86546599, 86546599, 86546602, 86546602, 86546603, 86546603, 86546605, 86546605, 86546606, 86546606, 86546607, 86546607, 86546608, 86546608, 86546609, 86546609, 86546610, 86546610, 86546610, 86546611, 86546611, 86546612, 86546612, 86546614, 86546614, 86546614, 86546615, 86546615, 86546615, 86546615, 86546616, 86546616, 86546617, 86546617, 86546618, 86546618, 86546618, 86546618, 86546620, 86546620, 86546621, 86546621, 86546623, 86546623, 86546624, 86546624, 86546625, 86546625, 86546626, 86546626, 865466616, 865466616, 86549700, 86549701, 86555246, 86555246, 86555246, 86555334, 86555334, 86555826, 86555827, 86555827, 86559431, 86559431, 86559431, 86570171, 86570171, 86570171, 86588057, 86588057, 86900135, 87054105, 87316085, 87344135, 87344136, 87517153, 87517154, 87588490, 87761089, 87761096, 8780 0083, 8780 0220, 87800068, 87800068, 87800068, 87800068, 87800083, 87800083, 87800083, 87800083, 87800220, 87800220, 87800220, 87800220, 87801285, 87801285, 87801285, 87801285, 87801341, 87801341, 87801341, 87801434, 87802728, 87803202, 87840136, 87840136, 87840136, 87840509, 87840509, 87840590, 87840590, 87840590, 87840590, 87840591, 87840591, 87840591, 87840591, 89004451, 89004451, 89512387, 89611973, 89611973, 89672301, 89706161, 89811117, 89811117, 89811231, 89811231, 89811231, 89814477, 89814477, 89821387, 89821387, 89821387, 89821387, 89821388, 89821388, 89821388, 8983 5746, 8983 5747, 89835746, 89835746, 89835746, 89835747, 89835747, 89835747, 89842392, 89842392, 89846494, 89846494, 89846495, 89846495, 89846495, 922214, 922214, 922214, 922215, 9609182, 9609182, 9611973, 9611973, 9613344, 9613344, 9613344, 9613344, 9613344, 9623788, 9635409, 9635409, 9672301, 9672301, 9672301, 9672301, 9702158, 9702158, 9706161, 9706161, 9800633, 98073, 98073, 98073, 9809615, 9811231, 9811231, 9811231, 9821387, 9821387, 9821387, 9821387, 9821388, 9821388, 9821388, 9823782, 9835746, 9842392, 9846407, 9846407, 9846407, 9846494, 9846494, 9846494, 9846495, 9846495, 9846495, 9968353, 9969450, 9969450, 9969450, 9975630, 998258, 998258, 998258, C6JZ6714B, C6JZ6714B, D3NN7C045A, D3NN7C045A, D8NNB486AA, D8NNB486AA, D8NNB486CA, D8NNB486CA, D8NNB486EA, D8NNB486EA, D8NNM903AA, D8NNM903AA, D8NNM903EB, D8NNM903EB, E6NN9B618B, E7HT8A424BA, E7HT8A424BA, E7NN6714FA, E7NN6714FA, E8NN8A424AA, E8NN8A424AA, E8NN8A424CA, E8NN8A424CA, E8NN8A424DA, E8NN8A424DA, E9NN7B155AA, E9NN7B155AA, EDPN9B618BA, EDPN9B618BA, F0NN6714AA, F0NN6714AA, F0NN6714CA12H, F0NN6714CA12H, F0NN6714CA12H, F0NNB486AA, F0NNB486AA, FONN6714CA12H, FONN6714CA12H, FONN6714CA12H, FW15A, FW15A, FW15A, FW15B, FW15B, FW15B, FW15C, FW15C, FW15C, KOH1205001, KOH1205001, KOH4708301, KOH4708301, LX134692, ND 065484, ND065484, SFD18498, SFD18498, SFD70203C2, SFD70203C2, STD18498, STD18498, V15799, V15801, V15801, V17444, V22930, V22934, V22934, V22935, V22935, V24575, V24575, V26206, V26206, V26206, V26206, V30924, V30927, V30986, V57124, V608T118, V608T118, V608T118, V61559, V62075, V63297, V63304, V63971, V63972, V6502, V69990, V69990, V69990, V79080, V79080, V79080, V88834, V88835, V89112, V89112, V89112, V95611, V95612, X13692, X13692, X13692

Poptávka filtru

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.